Hashtag trên Pinterest

Hashtags giúp người Ghim khám phá nội dung mới nhất trên Pinterest. 

Hashtag là gì?

Hashtag là một từ hoặc cụm từ có dấu thăng (#) đứng trước và được sử dụng để xác định Ghim thuộc về một chủ đề cụ thể. Hashtag trên Pinterest có chức năng như ở bất cứ nơi nào khác. Khi bạn thêm hashtag vào mô tả cho một Ghim mới, những người Ghim khác có thể xem bảng tin của tất cả các Ghim cùng chia sẻ hashtag đó. Cho dù các Ghim đó có được quảng cáo hay không, Ghim mới nhất sẽ hiển thị ở trên cùng.

Tìm các Ghim với hashtag

Bạn có thể khám phá nội dung liên quan bằng cách nhấp vào một hashtag trong mô tả Ghim. Bạn cũng có thể tìm kiếm một hashtag, như"#interiordesign”hoặc “#healthyrecipes”.

Thêm hashtags vào các Ghim

Hashtag cho Ghim trong phần mô tả. Để thêm hashtag vào mô tả Ghim của bạn, gõ "#" và thêm từ khóa hoặc cụm từ. Nếu sau này bạn muốn thay đổi hashtag của mình, hãy sửa mô tả Pin.