Hashtag trong các Ghim của bạn

Khi bạn thêm hashtag vào mô tả của một Ghim mới, người Ghim có thể xem bảng tin của tất cả các Ghim cùng chia sẻ hashtag đó. Để tìm hiểu thêm hashtag là gì và cách thêm chúng vào Ghim của bạn, hãy xem bài này.

Khi chèn hashtag, chúng tôi khuyên bạn nên cụ thể và mang tính mô tả. Sử dụng những từ hoặc cụm từ mô tả nội dung trong Ghim – chúng tôi khuyên bạn thêm tối đa 20 hashtag vào mỗi Ghim. Nội dung nên khách quan và sử dụng hashtag có ý nghĩa và liên quan với Ghim. Tùy thuộc vào Ghim của bạn, hãy cân nhắc sử dụng hashtag có tính thời điểm (vd. #oscars, #backtoschool, #halloween) và/hoặc hashtag cho các nội dung không bị lỗi thời đạt hiệu quả tốt trên Pinterest (vd. #mealplanning, #hairgoals, #homedecor). Điều này giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc lọc và tìm nội dung liên quan mà họ quan tâm.

Hashtag là phương pháp mới để tiếp cận người dùng quan tâm đến nội dung của bạn. Khi người dùng tìm kiếm một hashtag, các ghim mới nhất với hashtag đó sẽ xuất hiện ở đầu bảng tin. Khi người dùng tìm kiếm cùng cụm từ mà không có hashtag, trang kết quả tìm kiếm ban đầu sẽ hiển thị.

In the markets where Promoted Pins are available, we won’t show any ads in hashtag feeds. Adding hashtags to the organic instances of your Promoted content can help distribute your content in those feeds.