Mạo danh

Chúng tôi không cho phép các tài khoản gây hiểu lầm hoặc lừa dối người khác. Chúng tôi có thể cập nhật, chuyển hoặc vĩnh viễn đình chỉ những tài khoản nào làm như vậy.
 
Nếu có ai đó giả danh bạn (ví dụ, bằng cách sử dụng ảnh đại diện của bạn), chúng tôi muốn biết về việc đó. Nhấp vào Liên hệ với chúng tôi ở cuối trang và gửi cho chúng tôi:
 
  1. URL hồ sơ Pinterest mà bạn đang lo ngại
  2. Hồ sơ Pinterest gốc của bạn, nếu bạn có
  3. Bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể sử dụng để xác minh danh tính của bạn, ví dụ hồ sơ Facebook hoặc Twitter
Khi điều tra báo cáo về mạo danh, chúng tôi sẽ kiểm tra xem hồ sơ có đang thực sự giả danh người khác hay không. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin hồ sơ, mô tả Ghim, các nhận xét cũng như tiêu đề bảng. 
 
Hãy nhớ rằng, đôi khi người dùng có thể bị trùng tên với bạn hoặc có tên người dùng tương tự, nhưng không lúc nào cũng đúng người đang mạo danh bạn. Nếu đúng là trường hợp này, có thể tài khoản đó không vi phạm Chính sách Sử dụng Chấp nhận đượccủa chúng tôi.
 
Bạn cũng có thể báo cáo hồ sơ mạo danh nhân vật của công chúng nổi tiếng bằng cách sử dụng cùng quy trình này.
 
Bạn có cần yêu cầu một tên người dùng dạng thương hiệu?
 
Nếu bạn đại diện cho một công ty, nhãn hiệu hoặc tổ chức và bạn muốn yêu cầu một tên người dùng hoặc báo cáo nội dung vì các lý do liên quan đến thương hiệu, hãy xem thử trang Thương hiệu của chúng tôi