Thông báo

Nhận trợ giúp về:

Cài đặt thông báo giúp bạn chọn tần suất được cập nhật về những việc đang diễn ra trên Pinterest. Bạn có thể thay đổi chúng trong phần "Thông báo" của  cài đặt Pinterest.

Thay đổi cài đặt thông báo của bạn:

 1. Nhấp vào nút 3 dấu chấm ở trên cùng của Pinterest để mở menu của bạn
 2. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
 3. Cuộn xuống phần "Thông báo"
 4. Nhấp vào chỉnh sửa cạnh Trên PinterestThông báo email,hoặc Thông báo đẩyđể cập nhật cài đặt của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu cài đặt

Có thể mất chút thời gian để các cài đặt của bạn được cập nhật. Nếu bạn chưa thấy các thay đổi sau một hoặc hai ngày, hãy cho chúng tôi biết.

Tìm hiểu thêm về các thông báo:

Trong Thông báo của Pinterest

Bạn có thể kiểm tra các thông báo của mình trên Pinterest bằng cách nhấp chuột vào nút trò chuyện ở góc trên bên phải của Pinterest. Bạn sẽ tìm thấy cập nhật về các Ghim và bảng của mình, những người bạn biết trên Pinterest, và những thứ bạn có thể thích. Nhấp vào mỗi câu chuyện để tìm hiểu thêm về các Ghim và những người trong đó. Một số câu chuyện chỉ là về những người khác, không phải về Ghim hay bảng của bạn, bạn có thể tắt nó đi.

Thông báo email

Khi bạn đăng ký Pinterest, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email khi bạn có các thông báo mới. Chúng tôi cố gắng trong khả năng tốt nhất của mình để chỉ gửi cho bạn các email mà bạn sẽ thích, và bạn có thể cho chúng tôi biết loại email mà bạn muốn. 

Chọn loại email mà bạn muốn:

 • Tất cả mọi thứ (ngoại trừ các email bạn đã tắt): Các email về phần lớn hoạt động trên Pinterest của bạn
 • Chỉ những nội dung thú vị: Chỉ những email chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích nhất, bao gồm Ghim và các đề xuất.
 • Chỉ email tài khoản và riêng tư: Các email chính thức không thể tắt được, nhưng điều này sẽ hủy đăng ký của bạn đối với tất cả các email khác

Bạn cũng có thể hủy đăng ký từ bên trong một email:

 1. Tìm  email đó trong hộp thư đến của bạn
 2. Ở dưới cùng của email, nhấp chuột vào Hủy đăng ký
 3. Nếu có thể, hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn tắt loại email đó

This will only turn off that type of email. If you'd like to unsubscribe from all emails we send that aren't required or about your account, you can click on Unsubscribe from all emails (except privacy/account).

Các thông báo đẩy

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Pinterest, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo đẩykhi bạn nhận thông báo trên Pinterest. Mặc dù chúng tôi cố gắng trong khả năng tốt nhất của mình để chỉ gửi cho bạn các email mà bạn sẽ thích, bạn cũng có thể cho chúng tôi biết tần suất bạn muốn nhận các thông báo đẩy.

Chọn các thông báo đẩy bạn muốn:

 • Tất cả mọi thứ (ngoại trừ các email bạn đã tắt): Các thông báo đẩy về phần lớn hoạt động trên Pinterest của bạn
 • Chỉ những nội dung thú vị: Chỉ những thông báo đẩy chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích nhất, bao gồm Ghim và các đề xuất khác
 • Không nhận thông báo đẩy: Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn thông báo đẩy

Nếu bạn không thích một loại thông báo đẩy hoặc trình duyệt nhất định, hẵy tìm trong cài đặt "Thông báo đẩy" của bạn và nhấn để tắt đi. Sau khi bạn đã tắt một thông báo, nó sẽ được thêm vào danh sách trong "Thông báo đẩy bạn đã tắt". Chỉ cần nhấn để bắt đầu nhận lại thông báo.

Cài đặt thông báo giúp bạn chọn tần suất được cập nhật về những việc đang diễn ra trên Pinterest. Bạn có thể thay đổi chúng trong phần "Thông báo" của  cài đặt Pinterest.

Thay đổi cài đặt thông báo của bạn:

 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm vào biểu tượng tia chớp để mở cài đặt của bạn.
 2. Cuộn xuống phần "Thông báo"
 3. Chạm vào chỉnh sửa cạnh Trên PinterestThông báo email,hoặc Thông báo đẩyđể cập nhật cài đặt của bạn.
 4. Hãy chọn cài đặt phù hợp nhất với bạn
 5. Chạm vào Lưu cài đặt

Có thể mất chút thời gian để các cài đặt của bạn được cập nhật. Nếu bạn chưa thấy các thay đổi sau một hoặc hai ngày, hãy cho chúng tôi biết.

Tìm hiểu thêm về các thông báo:

Trong Thông báo của Pinterest

Bạn có thể kiểm tra các thông báo của mình trên Pinterest bằng cách chạm vào nút trò chuyện ở góc trên bên phải của Pinterest. Bạn sẽ tìm thấy cập nhật về các Ghim và bảng của mình, những người bạn biết trên Pinterest, và những thứ bạn có thể thích. Chạm vào mỗi câu chuyện để tìm hiểu thêm về các Ghim và những người trong đó. Một số câu chuyện chỉ là về những người khác, không phải về Ghim hay bảng của bạn, bạn có thể tắt nó đi. 

Thông báo email

Khi bạn đăng ký Pinterest, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email khi bạn có các thông báo mới. Chúng tôi cố gắng trong khả năng tốt nhất của mình để chỉ gửi cho bạn các email mà bạn sẽ thích, và bạn có thể cho chúng tôi biết loại email mà bạn muốn. 

Chọn loại email mà bạn muốn:

 • Tất cả mọi thứ (ngoại trừ các email bạn đã tắt): Các email về phần lớn hoạt động trên Pinterest của bạn
 • Chỉ những nội dung thú vị: Chỉ những email chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích nhất, bao gồm Ghim và các đề xuất.
 • Chỉ email tài khoản và riêng tư: Các email chính thức không thể tắt được, nhưng điều này sẽ hủy đăng ký của bạn đối với tất cả các email khác

Bạn cũng có thể hủy đăng ký từ bên trong một email:

 1. Tìm  email đó trong hộp thư đến của bạn
 2. Ở dưới cùng của email, nhấp chuột vào Hủy đăng ký
 3. Nếu có thể, hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn tắt loại email đó

This will only turn off that type of email. If you'd like to unsubscribe from all emails we send that aren't required or about your account, you can click on Unsubscribe from all emails (except privacy/account).

Các thông báo đẩy

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Pinterest, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo đẩykhi bạn nhận thông báo trên Pinterest. Mặc dù chúng tôi cố gắng trong khả năng tốt nhất của mình để chỉ gửi cho bạn các email mà bạn sẽ thích, bạn cũng có thể cho chúng tôi biết tần suất bạn muốn nhận các thông báo đẩy.

Chọn các thông báo đẩy bạn muốn:

 • Tất cả mọi thứ (ngoại trừ các email bạn đã tắt): Các thông báo đẩy về phần lớn hoạt động trên Pinterest của bạn
 • Chỉ những nội dung thú vị: Chỉ những thông báo đẩy chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích nhất, bao gồm Ghim và các đề xuất khác
 • Không nhận thông báo đẩy: Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn thông báo đẩy

Nếu bạn không thích một loại thông báo đẩy hoặc trình duyệt nhất định, hẵy tìm trong cài đặt "Thông báo đẩy" của bạn và nhấn để tắt đi. Sau khi bạn đã tắt một thông báo, nó sẽ được thêm vào danh sách trong "Thông báo đẩy bạn đã tắt". Chỉ cần nhấn để bắt đầu nhận lại thông báo.

Cài đặt thông báo giúp bạn chọn tần suất được cập nhật về những việc đang diễn ra trên Pinterest. Bạn có thể thay đổi chúng trong phần "Thông báo" của  cài đặt Pinterest.

Thay đổi cài đặt thông báo của bạn:

 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm vào biểu tượng tia chớp để mở cài đặt của bạn.
 2. Cuộn xuống phần "Thông báo"
 3. Chạm vào chỉnh sửa cạnh Trên PinterestThông báo email,hoặc Thông báo đẩyđể cập nhật cài đặt của bạn.
 4. Hãy chọn cài đặt phù hợp nhất với bạn
 5. Chạm vào Lưu cài đặt

Có thể mất chút thời gian để các cài đặt của bạn được cập nhật. Nếu bạn chưa thấy các thay đổi sau một hoặc hai ngày, hãy cho chúng tôi biết.

Tìm hiểu thêm về các thông báo:

Trong Thông báo của Pinterest

Bạn có thể kiểm tra các thông báo của mình trên Pinterest bằng cách chạm vào nút trò chuyện ở góc trên bên phải của Pinterest. Bạn sẽ tìm thấy cập nhật về các Ghim và bảng của mình, những người bạn biết trên Pinterest, và những thứ bạn có thể thích. Chạm vào mỗi câu chuyện để tìm hiểu thêm về các Ghim và những người trong đó. Một số câu chuyện chỉ là về những người khác, không phải về Ghim hay bảng của bạn, bạn có thể tắt nó đi. 

Thông báo email

Khi bạn đăng ký Pinterest, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email khi bạn có các thông báo mới. Chúng tôi cố gắng trong khả năng tốt nhất của mình để chỉ gửi cho bạn các email mà bạn sẽ thích, và bạn có thể cho chúng tôi biết loại email mà bạn muốn. 

Chọn loại email mà bạn muốn:

 • Tất cả mọi thứ (ngoại trừ các email bạn đã tắt): Các email về phần lớn hoạt động trên Pinterest của bạn
 • Chỉ những nội dung thú vị: Chỉ những email chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích nhất, bao gồm Ghim và các đề xuất.
 • Chỉ email tài khoản và riêng tư: Các email chính thức không thể tắt được, nhưng điều này sẽ hủy đăng ký của bạn đối với tất cả các email khác

Bạn cũng có thể hủy đăng ký từ bên trong một email:

 1. Tìm  email đó trong hộp thư đến của bạn
 2. Ở dưới cùng của email, nhấp chuột vào Hủy đăng ký
 3. Nếu có thể, hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn tắt loại email đó

This will only turn off that type of email. If you'd like to unsubscribe from all emails we send that aren't required or about your account, you can click on Unsubscribe from all emails (except privacy/account).

Các thông báo đẩy

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Pinterest, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo đẩykhi bạn nhận thông báo trên Pinterest. Mặc dù chúng tôi cố gắng trong khả năng tốt nhất của mình để chỉ gửi cho bạn các email mà bạn sẽ thích, bạn cũng có thể cho chúng tôi biết tần suất bạn muốn nhận các thông báo đẩy.

Chọn các thông báo đẩy bạn muốn:

 • Tất cả mọi thứ (ngoại trừ các email bạn đã tắt): Các thông báo đẩy về phần lớn hoạt động trên Pinterest của bạn
 • Chỉ những nội dung thú vị: Chỉ những thông báo đẩy chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích nhất, bao gồm Ghim và các đề xuất khác
 • Không nhận thông báo đẩy: Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn thông báo đẩy

Nếu bạn không thích một loại thông báo đẩy hoặc trình duyệt nhất định, hẵy tìm trong cài đặt "Thông báo đẩy" của bạn và nhấn để tắt đi. Sau khi bạn đã tắt một thông báo, nó sẽ được thêm vào danh sách trong "Thông báo đẩy bạn đã tắt". Chỉ cần nhấn để bắt đầu nhận lại thông báo.

Cài đặt thông báo giúp bạn chọn tần suất được cập nhật về những việc đang diễn ra trên Pinterest. Bạn có thể thay đổi chúng trong phần "Thông báo" của  cài đặt Pinterest.

Thay đổi cài đặt thông báo của bạn:

 1. Từ hồ sơ của bạn, chạm vào biểu tượng tia chớp để mở cài đặt của bạn.
 2. Cuộn xuống phần "Thông báo"
 3. Chạm vào chỉnh sửa cạnh Trên PinterestThông báo email,hoặc Thông báo đẩyđể cập nhật cài đặt của bạn.
 4. Hãy chọn cài đặt phù hợp nhất với bạn
 5. Chạm vào Lưu cài đặt

Có thể mất chút thời gian để các cài đặt của bạn được cập nhật. Nếu bạn chưa thấy các thay đổi sau một hoặc hai ngày, hãy cho chúng tôi biết.

Tìm hiểu thêm về các thông báo:

Trong Thông báo của Pinterest

Bạn có thể kiểm tra các thông báo của mình trên Pinterest bằng cách chạm vào nút trò chuyện ở góc trên bên phải của Pinterest. Bạn sẽ tìm thấy cập nhật về các Ghim và bảng của mình, những người bạn biết trên Pinterest, và những thứ bạn có thể thích. Chạm vào mỗi câu chuyện để tìm hiểu thêm về các Ghim và những người trong đó. Một số câu chuyện chỉ là về những người khác, không phải về Ghim hay bảng của bạn, bạn có thể tắt nó đi. 

Thông báo email

Khi bạn đăng ký Pinterest, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email khi bạn có các thông báo mới. Chúng tôi cố gắng trong khả năng tốt nhất của mình để chỉ gửi cho bạn các email mà bạn sẽ thích, và bạn có thể cho chúng tôi biết loại email mà bạn muốn. 

Chọn loại email mà bạn muốn:

 • Tất cả mọi thứ (ngoại trừ các email bạn đã tắt): Các email về phần lớn hoạt động trên Pinterest của bạn
 • Chỉ những nội dung thú vị: Chỉ những email chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích nhất, bao gồm Ghim và các đề xuất.
 • Chỉ email tài khoản và riêng tư: Các email chính thức không thể tắt được, nhưng điều này sẽ hủy đăng ký của bạn đối với tất cả các email khác

Bạn cũng có thể hủy đăng ký từ bên trong một email:

 1. Tìm  email đó trong hộp thư đến của bạn
 2. Ở dưới cùng của email, nhấp chuột vào Hủy đăng ký
 3. Nếu có thể, hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn tắt loại email đó

This will only turn off that type of email. If you'd like to unsubscribe from all emails we send that aren't required or about your account, you can click on Unsubscribe from all emails (except privacy/account).

Các thông báo đẩy

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Pinterest, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo đẩykhi bạn nhận thông báo trên Pinterest. Mặc dù chúng tôi cố gắng trong khả năng tốt nhất của mình để chỉ gửi cho bạn các email mà bạn sẽ thích, bạn cũng có thể cho chúng tôi biết tần suất bạn muốn nhận các thông báo đẩy.

Chọn các thông báo đẩy bạn muốn:

 • Tất cả mọi thứ (ngoại trừ các email bạn đã tắt): Các thông báo đẩy về phần lớn hoạt động trên Pinterest của bạn
 • Chỉ những nội dung thú vị: Chỉ những thông báo đẩy chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích nhất, bao gồm Ghim và các đề xuất khác
 • Không nhận thông báo đẩy: Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn thông báo đẩy

Nếu bạn không thích một loại thông báo đẩy hoặc trình duyệt nhất định, hẵy tìm trong cài đặt "Thông báo đẩy" của bạn và nhấn để tắt đi. Sau khi bạn đã tắt một thông báo, nó sẽ được thêm vào danh sách trong "Thông báo đẩy bạn đã tắt". Chỉ cần nhấn để bắt đầu nhận lại thông báo.