Bỏ chọn Ghim được chọn cho bạn

Nhận trợ giúp về:

Để chọn không tham gia một Ghim, hãy di chuột lên trên phần dưới cùng của bất kỳ Ghim được chọn cho bạn nào:

 1. Nhấp vào ... ở góc dưới cùng bên phải 
 2. Chọn “Tôi không thích Ghim này”
 3. Chọn "Tôi không muốn thấy Ghim được chọn cho Bạn“

Để chọn không tham gia từ Cài đặt của bạn :

 1. Nhấp vào nút 3 dấu chấm ở trên cùng của Pinterest để mở menu của bạn
 2. Nhấp vào Cài đặt để mở cài đặt
 3. Nhấp vào “Bảng tin nhà” trong menu ở bên trái 
 4. Nhấp vào nút bật/tắt “Ghim được chọn cho bạn” để bật và tắt tính năng này
 5. Nhấp vào nút Lưu cài đặt

Để chọn không tham gia từ Cài đặt của bạn trên thiết bị di động:

 1. Nhấp vào biểu tượng ốc vít 
 2. Nhấp vào "Chỉnh sửa cài đặt" trong menu 
 3. Nhấp vào nút bật/tắt “Ghim được chọn cho bạn” để bật và tắt tính năng này