Cá nhân hóa và dữ liệu

Cá nhân hóa và dữ liệu

Khi bạn sử dụng Pinterest, chúng tôi muốn mang lại cho bạn nội dung (chúng tôi xin phép gọi là "Pinteresting"?) thú vị nhất. Đôi khi, chúng tôi sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng khác để làm điều đó. Trang này mô tả cách chúng tôi sử dụng hai loại thông tin: 1) thông tin chúng tôi thu thập từ nút Lưu và các tính năng khác trên trang web của Pinterest và 2) thông tin một số nhà quảng cáo của chúng tôi chia sẻ với chúng tôi. Trong mỗi trường hợp, bạn có thể chọn có cho phép chúng tôi sử dụng thông tin để tùy chỉnh Pinterest cho bạn hay không bằng cách truy cập cài đặt tài khoản của mình.
 

Nút Lưu và các tính năng trên trang web

Nếu bạn truy cập một trang web có nút Lưu hoặc tiện ích Pinterest, Pinterest có thể sử dụng thông tin về lần truy cập đó để tùy chỉnh lại trải nghiệm của bạn trên Pinterest. Ví dụ: nếu bạn truy cập một loạt các trang web bán dụng cụ cắm trại gần đây, chúng tôi có thể hiển thị cho bạn thêm Ghim liên quan đến hoạt động ngoài trời, cho bạn thấy những thứ khác mà mọi người lưu từ các trang web đó hoặc hiển thị cho bạn Ghim quảng cáo cho dụng cụ đi bộ đường dài. 
 
Đây là cách chức năng này hoạt động:
  1. Khi bạn truy cập một trang web có tích hợp Pinterest, Pinterest sẽ sử dụng một cookie để ghi chú về lượt truy cập đó. (Cookie là gì? Chỉ là một tập tin cực nhỏ được tự động thêm và trình duyệt của bạn.)
  2. Lần tiếp theo bạn đăng nhập vào Pinterest, Pinterest sẽ đọc cookie và sử dụng thông tin để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Nếu bạn không đăng nhập hoặc chưa đăng ký, Pinterest cũng có thể sử dụng cookie để tùy chỉnh trải nghiệm đăng ký của bạn và giúp bạn bắt đầu bằng những nội dung chúng tôi nghĩ bạn có thể muốn theo dõi.
  3. Pinterest xóa dữ liệu này sau 30 ngày.
Nếu bạn không muốn Pinterest sử dụng những thứ bạn làm bên ngoài Pinterest để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, dưới đây là một vài cách bạn có thể làm:
  1. Truy cập cài đặt tài khoản của bạntắt Cá nhân hóa.
  2. Bạn cũng có thể thay đổi tính năng Đừng theo dõi của trình duyệt của bạn để ngăn Pinterest và các trang web khác sử dụng thông tin này.
  3. Nếu bạn chưa có tài khoản hoặc không muốn Pinterest sử dụng những hoạt động bạn thực hiện bên ngoài Pinterest để tùy chỉnh Pinterest khi bạn đăng xuất, hãy bỏ chọn hộp dưới đây:

Cho phép Pinterest cá nhân hóa trải nghiệm của tôi bằng những trang web tôi truy cập.

Vui lòng lưu ý: Pinterest sử dụng một cookie để ghi nhớ những gì bạn chọn ở đây, vì vậy nếu bạn xóa cookie đó trong trình duyệt của mình, bạn sẽ cần phải quay trở lại và cập nhật lại tùy chọn của bạn.

Thông tin những nhà quảng cáo chia sẻ với chúng tôi hoặc thu thập trên Pinterest

Một số nhà quảng cáo của chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi để đo lường và/hoặc cải thiện Ghim quảng cáo của họ. Ngoài ra, chúng tôi có thể cho phép một số nhà quảng cáo thu thập thông tin từ Ghim quảng cáo của họ trên Pinterest để họ có thể hiểu rõ hiệu quả của những quảng cáo này. Đây là cách chức năng này hoạt động:
 
  • Một nhà quảng cáo có thể thêm một pixel hoặc công nghệ tương tự vào trang web của họ để giúp chúng tôi hiểu ai đã truy cập hoặc đã mua gì trên trang web của họ và người dùng đó đã xem hoặc mua gì. Pixel này cho phép chúng tôi đo lường các lượt truy cập và mua hàng đến từ Người ghim. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó để báo cáo nhà quảng cáo về mức độ hiệu quả của Ghim Quảng cáo của họ (điều này cũng có thể bao gồm việc gửi đi thông tin về những Ghim không phải quảng cáo của họ). Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu đó để giúp nhà quảng cáo tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên Pinterest. Ví dụ: một nhà quảng cáo có thể muốn cho bạn thấy quảng cáo về đôi giày bạn đã xem nhưng không mua. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin này để cá nhân hoá các Ghim quảng cáo bạn thấy, hãy truy cập cài đặt tài khoản của bạn và tắt Cá nhân hóa. 
  • Một nhà quảng cáo có thể chia sẻ một "đống lộn xộn" (về cơ bản đó là một tập hợp lộn xộn được ẩn danh) của vài mã định danh (ví dụ: địa chỉ email). Sau đó, chúng tôi có thể khớp nó với những người dùng Pinterest và sử dụng kết quả khớp để hiển thị các Ghim mục tiêu cho nhóm người đó. Nếu bạn không muốn chúng tôi nhắm mục tiêu các Ghim quảng cáo đến bạn theo cách này, hãy truy cập cài đặt tài khoản của bạn và tắt Cá nhân hóa. 
  • Chúng tôi có thể cho phép nhà quảng cáo hoặc công ty làm việc cho một nhà quảng cáo, đặt một pixel hoặc sử dụng công nghệ tương tự trên Ghim quảng cáo của họ. Pixel này cho phép nhà quảng cáo thu thập thông tin về các hiệu quả của Ghim quảng cáo. 
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin công khai bạn cung cấp cho chúng tôi, ví dụ các bảng và Ghim công khai và thông tin hồ sơ của bạn thông qua "API" công cộng (về cơ bản là một kỹ thuật để chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng). Vi dụ, một đối tác có thể sử dụng API của Pinterest để nghiên cứu các Ghim phổ biến nhất của họ là gì hoặc cách thức các Ghim của họ được chia sẻ trên Pinterest.