Cá nhân hóa và dữ liệu từ các trang web khác

Khi bạn sử dụng Pinterest, chúng tôi muốn mang lại cho bạn nội dung (chúng tôi dám nói là, "Pinteresting"?) thú vị nhất. Đôi khi, chúng tôi sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng khác để làm điều đó. Trang này mô tả cách nút Pin It và các tính năng trên trang web của Pinterest khác được sử dụng để tùy chỉnh Pinterest cho bạn. Một số nhà quảng cáo của chúng tôi cũng chia sẻ thông tin với chúng tôi để giúp chúng tôi tùy chỉnh Pinterest.
 
Nếu bạn truy cập một trang web có nút Pin It hoặc tiện ích Pinterest, Pinterest có thể sử dụng thông tin về lần truy cập đó để tùy chỉnh lại trải nghiệm của bạn trên Pinterest. Ví dụ: nếu bạn truy cập một loạt các trang web bán dụng cụ cắm trại gần đây, chúng tôi có thể hiển thị cho bạn thêm Ghim liên quan đến hoạt động ngoài trời, cho bạn thấy những thứ khác mà mọi người thêm từ các trang web đó hoặc hiển thị cho bạn Ghim quảng cáo cho dụng cụ đi bộ đường dài. 
 

Đây là cách chức năng này hoạt động:

  1. Khi bạn truy cập một trang web có tích hợp Pinterest, Pinterest sẽ sử dụng một cookie để ghi chú về lượt truy cập đó. (Cookie là gì? Chỉ là một tập tin cực nhỏ được tự động thêm và trình duyệt của bạn.)
  2. Lần tiếp theo bạn đăng nhập vào Pinterest, Pinterest sẽ đọc cookie và sử dụng thông tin để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Nếu bạn không đăng nhập hoặc chưa đăng ký, Pinterest cũng có thể sử dụng cookie để tùy chỉnh trải nghiệm đăng ký của bạn và giúp bạn bắt đầu bằng những nội dung chúng tôi nghĩ bạn có thể muốn theo dõi.
  3. Pinterest xóa dữ liệu này sau 30 ngày.

Nếu bạn không muốn Pinterest sử dụng những thứ bạn làm bên ngoài Pinterest để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, dưới đây là một vài cách bạn có thể làm:

  1. Truy cập cài đặt tài khoản của bạn và tắt Cá nhân hóa.

  2. Bạn cũng có thể thay đổi tính năng Đừng theo dõi của trình duyệt của bạn để ngăn Pinterest và các trang web khác sử dụng thông tin này.

  3. Nếu bạn chưa có tài khoản hoặc không muốn Pinterest sử dụng những điều bạn làm bên ngoài Pinterest để tùy chỉnh Pinterest khi bạn đăng xuất, hãy bỏ chọn hộp dưới đây:

Cho phép Pinterest cá nhân hóa trải nghiệm của tôi bằng những trang web tôi truy cập.

Vui lòng lưu ý: Pinterest sử dụng một cookie để ghi nhớ những gì bạn chọn ở đây, vì vậy nếu bạn xóa cookie đó trong trình duyệt của mình, bạn sẽ cần phải quay trở lại và cập nhật lại tùy chọn của bạn.