Các quảng cáo được cá nhân hoá trên Pinterest

Các quảng cáo được cá nhân hoá trên Pinterest

Để giúp bạn nhìn thấy loại quảng cáo có khả năng sẽ khiến bạn quan tâm hơn, một vài công ty quảng cáo trên Pinterest sử dụng thông tin họ có về các hoạt động bên ngoài Pinterest của bạn để cá nhân hóa các quảng cáo bạn xem.

Ví dụ:

  • Họ có thể chia sẻ danh sách địa chỉ email của khách hàng với chúng tôi. Và nếu khách hàng của họ có trên Pinterest, chúng tôi có thể cho họ thấy nhiều Ghim Quảng cáo có liên quan hơn. 
  • Họ có thể sử dụng chức năng gắn thẻ Pinterest trên trang web của họ để giúp chúng tôi hiểu ai đã truy cập hoặc mua gì trên trang web của họ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để hiển thị các quảng cáo cho những người phù hợp trên Pinterest. Như vậy, với cách này bạn có thể thấy quảng cáo về đôi giày bạn đã xem nhưng không mua.
  • Thông tin này cũng giúp các công ty hiển thị quảng cáo đến những người khác trên Pinterest có mối quan tâm tương tự khách hàng của họ.
     

Không quan tâm đến ý tưởng thấy các quảng cáo trên Pinterest được cá nhân hoá sử dụng loại thông tin này?  Vào cài đặt tài khoản của bạn và cài đặt thẻ "Sử dụng thông tin từ các đối tác quảng cáo của chúng tôi" thành "Không". Bạn sẽ vẫn thấy các quảng cáo trên Pinterest, nhưng chúng không được cá nhân hóa sử dụng thông tin từ các đối tác của chúng tôi.

Các lựa chọn quảng cáo khác

Nhiều dịch vụ quảng cáo thu thập và sử dụng dữ liệu từ web và hoạt động trên ứng dụng di động của bạn để giúp hiển thị các quảng cáo nhắm đến nhiều hơn các mối quan tâm của bạn. Dưới đây là một vài thứ khác bạn có thể làm để kiểm soát cách dữ liệu của bạn được sử dụng:

Ứng dụng di động:

Thiết bị Android và iOS có tính năng nhận dạng quảng cáo có thể đặt lại mà các công ty có thể sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên các ứng dụng bạn sử dụng. Cả các thiết bị iOS và Android đều cho phép bạn chọn không sử dụng tính năng nhận dạng này nhằm hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu:

  • iOS: trong phần cài đặt thiết bị iOS của bạn, bật thiết lập "Giới hạn theo dõi quảng cáo"
  • Android: Trong phần cài đặt thiết bị Android của bạn, bật "Bỏ chọn cá nhân hoá quảng cáo"

Hoạt động trên web:

Nhiều dịch vụ quảng cáo tích hợp với công cụ lựa chọn người tiêu dùng của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số tại optout.aboutads.info. Trên trang web đó bạn có thể chọn không sử dụng thông tin về hoạt động duyệt web của bạn nhằm mục đích hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu của các công ty tham gia. Nếu bạn đang ở Canada hoặc châu Âu, bạn cũng có thể truy cập youradchoices.ca của DAAC hoặc youronlinechoices.eucủa EDAA.