Pinterest Analytics

Pinterest Analytics sẽ giúp bạn hiểu cách thức mọi người tương tác với nội dung từ trang web và các Ghim từ hồ sơ của bạn. 

Để tải Pinterest Analytics, trước tiên bạn sẽ cần tài khoản doanh nghiệp. Nếu bạn đã sử dụng một tài khoản Pinterest cá nhân cho doanh nghiệp của bạn, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tài khoản này thành tài khoản doanh nghiệp.

Khi bạn có một tài khoản doanh nghiệp, bạn có thể tìm Pinterest Analytics bằng cách truy cập hồ sơ của bạn, rồi nhấp vào menu biểu tượng bánh răng hoặc bằng cách nhấp vào  Analytics.
 
Tìm hiểu cách chuyển những thông tin từ Pinterest Analytics thành hành động với hướng dẫn dành cho Phân tích của chúng tôi
 
Có ba loại phân tích, với các số liệu về những nội dung sau của bạn:
  1. Hồ sơ Pinterest
  2. Những người bạn liên lạc
  3. Website (to get analytics for your website, you’ll need to claim it)