Báo cáo nội dung gì đó trên Pinterest

Nhận trợ giúp về:
Nếu bạn gặp phải nội dung nào đó không tuân theo chính sách của chúng tôi, bạn có thể báo cáo nội dung đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn và hành động nếu tìm thấy nội dung không thể chấp nhận.
 
Chính sách của chúng tôi áp dụng cho cả bảng bí mật và bảng công khai. Khi chúng tôi gỡ bỏ một Ghim khỏi Pinterest, chúng tôi cũng gỡ bỏ nó khỏi bất kỳ bảng bí mật nào từng chứa nó.
 
Mặc dù chúng tôi thường tự xem xét tất cả các báo cáo, nhưng đôi lúc vẫn có những thiếu sót. Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu điều này xảy ra với bạn! Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi đã có thiếu sót, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
Tinh chỉnh bảng tin nhà của bạn
 
Hãy nhớ rằng bản tin nhà của bạn chứa đầy Ghim từ những nội dung mà bạn theo dõicả Ghim mà chúng tôi chọn cho bạn. Nếu bạn không muốn nhìn thấy một số Ghim nào đó trong bảng tin nhà của mình, bạn có thể hủy theo dõi những người đó hoặc bảng đó. Để gửi phản hồi cho chúng tôi về Ghim “đã chọn cho bạn”, nhấp vào ... ở dưới cùng Ghim.
 
Tìm hiểu thêm về:
 
Báo cáo một Ghim
Báo cáo một nhận xét
Báo cáo tin nhắn
Chuyện gì xảy ra khi bạn báo cáo một điều gì đó
Chuyện gì xảy ra nếu bạn bị báo cáo
Báo cáo một cách thận trọng
Tại sao thông báo màu vàng này không biến mất?
Điều gì sẽ xảy ra nếu tài khoản của bạn bị đình chỉ
Báo cáo ghi chú từ Ghim đã thử
Để báo cáo một Ghim:
 1. Nhấp vào Ghim
 2. Nhấp ... ở trên cùng của Ghim
 3. Nhấp Báo cáo Ghim 
 4. Chọn loại báo cáo phù hợp, sau đó nhấp vào Tiếp theo
 5. Chọn lý do cho báo cáo của bạn và sau đó Báo cáo Ghim
 6. Nhấp vào Xong
Trước khi nhấp vào Xong, bạn sẽ có tùy chọn hủy theo dõi bảng của họ, hủy theo dõi hồ sơ của họ hoặc chặn họ.
 

Ngoài ra, khi báo cáo địa điểm không chính xác hoặc không cần thiết, bạn sẽ không thể làm điều này trên Ghim của chính mình. Bạn sẽ cần tìm Ghim của ai đó phù hợp và báo cáo từ đó.

Để báo cáo một nhận xét:
 1. Nhấp vào Ghim
 2. Di chuột qua lá cờ ở bên phải của nhận xét đó
 3. Nhấp vào Báo cáo nhận xét
 4. Chọn lý do cho báo cáo của bạn và nhấp vào Báo cáo nhận xét

Để báo cáo tin nhắn:
 1. Nhấp vào nút thông báo, sau đó nhấp vào Tin nhắn
 2. Tìm và nhấp vào tin nhắn
 3. Di con trỏ của bạn ở gần nút X và nhấp vào nút gắn cờ
 4. Chọn lý do để báo cáo tin nhắn
 5. Hoặc nhấp vào Chặn để chặn họ

Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo để xem nó có đi ngược lại với Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của chúng tôi hay không.
 
Bạn sẽ vẫn có thể nhìn thấy tài khoản, các bảng, Ghim và nhận xét của một người sau khi bạn báo cáo họ.
 
Tất cả các báo cáo đều ẩn danh—chúng tôi sẽ không bao giờ cho một người biết ai đã báo cáo nội dung của họ. 
 

Nếu người nào đó báo cáo bạn:
 • Bạn sẽ không nhận được thông báo
 • Bạn sẽ không nhận được thông tin về ai đã báo cáo bạn
 • Bạn có thể sử dụng tài khoản Pinterest của mình bình thường
Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo để xem nó có đi ngược lại với Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách Sử dụng được chấp nhận của chúng tôi hay không, chúng tôi có thể:
 • Gỡ bỏ các Ghim hoặc bảng
 • Hạn chế việc sử dụng tài khoản của bạn
 • Vô hiệu hóa tài khoản của bạn

Chúng tôi nghiêm túc xem xét các báo cáo, và muốn đảm bảo rằng chúng tôi loại bỏ các nội dung xấu khỏi Pinterest sớm nhất có thể. Nếu chúng tôi nhận thấy bạn đang báo cáo rất nhiều nội dung không đi ngược với chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ phải bỏ qua các báo cáo trong tương lai của bạn. Hãy nhớ rằng việc báo cáo các Ghim không tự động xóa các Ghim hoặc hồ sơ của ai đó — chúng tôi sẽ xem xét các báo cáo để quyết định một nội dung nào đó nên được gỡ bỏ.

Chúng tôi áp dụng các chính sách và các công cụ sẵn có để đảm bảo Pinterest luôn là trang web an toàn và đáng tin cậy. Nếu bạn thấy thông báo nói là "Bạn có lẽ đã lưu nội dung mà chúng tôi không cho phép", hãy xem lại chính sách của chúng tôi.

 • Nhấp vào Xem xét chính sách của chúng tôi
 • Nhấp vào Okay để xác nhận

If your account’s suspended, you’ll see an error message when you try to log in. It may be because you did something that went against our Acceptable Use Policy. Sometimes we make mistakes though, so if you think we shouldn’t have suspended your account, get in touch with us.

Để báo cáo ghi chú hoặc hình ảnh mà ai đó đã thêm khi họ chọn một Ghim họ đã thử:

 1. Nhấp vào trên ghi chú hoặc hình ảnh bạn muốn báo cáo
 2. Nhấp vào Báo cáo nội dung này
 3. Chọn loại báo cáo
 4. Nhấp vào lý do cho báo cáo của bạn    

Mẹo và gỡ rối sự cố

Cách nhanh nhất để giải quyết điều gì đó là báo cáo nội dung bằng cách sử dụng các phương pháp trên. Bạn cũng có thể chặnngười nào đó nếu bạn không muốn họ tương tác với bạn.
Nếu bạn gặp phải nội dung nào đó không tuân theo chính sách của chúng tôi, bạn có thể báo cáo nội dung đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn và hành động nếu tìm thấy nội dung không thể chấp nhận.
 
Tìm hiểu thêm về:
 
Báo cáo một Ghim
Báo cáo một nhận xét
Báo cáo tin nhắn
Chuyện gì xảy ra khi bạn báo cáo một điều gì đó
Chuyện gì xảy ra nếu bạn bị báo cáo
Báo cáo ghi chú từ Ghim đã thử
Để báo cáo một Ghim:
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn vào ... bên dưới Ghim, sau đó Báo cáo Ghim
 3. Nhấn Ghim này không tuân thủ chính sách của Pinterest
 4. Chọn loại báo cáo phù hợp, sau đó nhấn Tiếp theo
 5. Chọn lý do cho báo cáo của bạn và sau đó Báo cáo Ghim
 6. Nhấn Xong
Bạn có thể báo cáo Ghim vì một số lý do, chẳng hạn như:

Ngoài ra, khi báo cáo địa điểm không chính xác hoặc không cần thiết, bạn sẽ không thể làm điều này trên Ghim của chính mình. Bạn sẽ cần tìm Ghim của ai đó phù hợp và báo cáo từ đó.

Hiện không có cách để báo cáo nhận xét khi sử dụng ứng dụng dành cho iOS. Bạn cần sử dụng Pinterest trên web để làm điều này.
 
Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.

Để báo cáo tin nhắn:
 1. Nhấn nút  thông báo, sau đó nhấn Tin nhắn
 2. Tìm và mở tin nhắn
 3. Nhấn vào bánh răng nằm ở góc
 4. Chọn lý do để báo cáo tin nhắn, sau đó Báo cáo

Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo để xem nó có đi ngược lại với Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của chúng tôi hay không.
 
Bạn sẽ vẫn có thể nhìn thấy tài khoản, các bảng, Ghim và nhận xét của một người sau khi bạn báo cáo họ.
 
Tất cả các báo cáo đều ẩn danh—chúng tôi sẽ không bao giờ cho một người biết ai đã báo cáo nội dung của họ. 
 

Nếu người nào đó báo cáo bạn:
 • Bạn sẽ không nhận được thông báo
 • Bạn sẽ không nhận được thông tin về ai đã báo cáo bạn
 • Bạn có thể sử dụng tài khoản Pinterest của mình bình thường
Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo để xem nó có đi ngược lại với Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách Sử dụng được chấp nhận của chúng tôi hay không, chúng tôi có thể:
 • Gỡ bỏ các Ghim hoặc bảng
 • Hạn chế việc sử dụng tài khoản của bạn
 • Vô hiệu hóa tài khoản của bạn

Để báo cáo ghi chú hoặc hình ảnh mà ai đó đã thêm khi họ chọn một Ghim họ đã thử:

 1. Nhấn vào  trên ghi chú hoặc hình ảnh bạn muốn báo cáo
 2. Nhấn vào Báo cáo nội dung này
 3. Chọn loại báo cáo
 4. Nhấn vào lý do cho báo cáo của bạn  

Mẹo và gỡ rối sự cố

Cách nhanh nhất để giải quyết điều gì đó là báo cáo nội dung bằng cách sử dụng các phương pháp trên. Bạn cũng có thể chặnngười nào đó nếu bạn không muốn họ tương tác với bạn.
Nếu bạn gặp phải nội dung nào đó không tuân theo chính sách của chúng tôi, bạn có thể báo cáo nội dung đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn và hành động nếu tìm thấy nội dung không thể chấp nhận.
 
Tìm hiểu thêm về:
 
Báo cáo một Ghim
Báo cáo một nhận xét
Báo cáo tin nhắn
Chuyện gì xảy ra khi bạn báo cáo một điều gì đó
Chuyện gì xảy ra nếu bạn bị báo cáo
Báo cáo ghi chú từ Ghim đã thử
Để báo cáo một Ghim:
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn vào ... bên dưới Ghim, sau đó Báo cáo Ghim
 3. Nhấn Ghim này không tuân thủ chính sách của Pinterest
 4. Chọn loại báo cáo phù hợp, sau đó nhấn Tiếp theo
 5. Chọn lý do cho báo cáo của bạn và sau đó Báo cáo Ghim
 6. Nhấn Xong
Trước khi nhấn  Xong, bạn sẽ có tùy chọn hủy theo dõi bảng của họ, hủy theo dõi hồ sơ của họ hoặc chặn họ.
 

Thêm vào đó, khi báo cáo các địa điểm không chính xác hoặc không cần thiết, bạn sẽ không thể thực hiện việc này trên chính Ghim của bạn. Bạn sẽ cần tìm Ghim của ai đó tương tự và báo cáo từ đó.

Hiện không có cách để báo cáo nhận xét khi sử dụng ứng dụng dành cho iOS. Bạn cần sử dụng Pinterest trên web để làm điều này.
 
Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.

Để báo cáo tin nhắn:
 1. Nhấn nút  thông báo, sau đó nhấn Tin nhắn
 2. Tìm và mở tin nhắn
 3. Nhấn vào bánh răng nằm ở góc
 4. Chọn lý do để báo cáo tin nhắn, sau đó Báo cáo

Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo để xem nó có đi ngược lại với Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của chúng tôi hay không.
 
Bạn sẽ vẫn có thể nhìn thấy tài khoản, các bảng, Ghim và nhận xét của một người sau khi bạn báo cáo họ.
 
Tất cả các báo cáo đều ẩn danh—chúng tôi sẽ không bao giờ cho một người biết ai đã báo cáo nội dung của họ. 
 

Nếu người nào đó báo cáo bạn:
 • Bạn sẽ không nhận được thông báo
 • Bạn sẽ không nhận được thông tin về ai đã báo cáo bạn
 • Bạn có thể sử dụng tài khoản Pinterest của mình bình thường
Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo để xem nó có đi ngược lại với Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách Sử dụng được chấp nhận của chúng tôi hay không, chúng tôi có thể:
 • Gỡ bỏ các Ghim hoặc bảng
 • Hạn chế việc sử dụng tài khoản của bạn
 • Vô hiệu hóa tài khoản của bạn

Để báo cáo ghi chú hoặc hình ảnh mà ai đó đã thêm khi họ chọn một Ghim họ đã thử:

 1. Nhấn vào  trên ghi chú hoặc hình ảnh bạn muốn báo cáo
 2. Nhấn vào Báo cáo nội dung này
 3. Chọn loại báo cáo
 4. Nhấn vào lý do cho báo cáo của bạn  

Mẹo và gỡ rối sự cố

Cách nhanh nhất để giải quyết điều gì đó là báo cáo nội dung bằng cách sử dụng các phương pháp trên. Bạn cũng có thể chặnngười nào đó nếu bạn không muốn họ tương tác với bạn.
Nếu bạn gặp phải nội dung nào đó không tuân theo chính sách của chúng tôi, bạn có thể báo cáo nội dung đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn và hành động nếu tìm thấy nội dung không thể chấp nhận.
 
Tìm hiểu thêm về:
 
Báo cáo một Ghim
Báo cáo một nhận xét
Báo cáo tin nhắn
Chuyện gì xảy ra khi bạn báo cáo một điều gì đó
Chuyện gì xảy ra nếu bạn bị báo cáo
Báo cáo ghi chú từ Ghim đã thử
Để báo cáo một Ghim:
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn ... bên dưới Ghim, sau đó nhấn Báo cáo...
 3. Nhấn Ghim này không tuân thủ chính sách của Pinterest
 4. Chọn loại báo cáo phù hợp, sau đó nhấn Tiếp theo
 5. Chọn lý do cho báo cáo của bạn và sau đó Báo cáo Ghim
 6. Nhấn Xong
Trước khi nhấn xong, bạn sẽ có tùy chọn hủy theo dõi bảng của họ, hủy theo dõi hồ sơ của họ hoặc chặn họ.
 

Ngoài ra, khi báo cáo địa điểm không chính xác hoặc không cần thiết, bạn sẽ không thể làm điều này trên Ghim của chính mình. Bạn sẽ cần tìm Ghim của ai đó phù hợp và báo cáo từ đó.

Hiện chưa có cách để báo cáo nhận xét khi sử dụng ứng dụng dành cho Android. Bạn cần sử dụng Pinterest trên web để làm điều này.
 
Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.

Để báo cáo tin nhắn:
 1. Nhấn nút thông báo, sau đó nhấn TIN NHẮN
 2. Tìm và mở tin nhắn
 3. Nhấn ..., sau đó nhấn Báo cáo cuộc trò chuyện này…
 4. Chọn lý do để báo cáo tin nhắn

Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo để xem nó có đi ngược lại với Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của chúng tôi hay không.
 
Bạn sẽ vẫn có thể nhìn thấy tài khoản, các bảng, Ghim và nhận xét của một người sau khi bạn báo cáo họ.
 
Tất cả các báo cáo đều ẩn danh—chúng tôi sẽ không bao giờ cho một người biết ai đã báo cáo nội dung của họ. 
 

Nếu người nào đó báo cáo bạn:
 • Bạn sẽ không nhận được thông báo
 • Bạn sẽ không nhận được thông tin về ai đã báo cáo bạn
 • Bạn có thể sử dụng tài khoản Pinterest của mình bình thường
Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo để xem nó có đi ngược lại với Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách Sử dụng được chấp nhận của chúng tôi hay không, chúng tôi có thể:
 • Gỡ bỏ các Ghim hoặc bảng
 • Hạn chế việc sử dụng tài khoản của bạn
 • Vô hiệu hóa tài khoản của bạn

Để báo cáo ghi chú hoặc hình ảnh mà ai đó đã thêm khi họ chọn một Ghim họ đã thử:

 1. Nhấn vào  trên ghi chú hoặc hình ảnh bạn muốn báo cáo
 2. Nhấn vào Báo cáo nội dung này
 3. Chọn loại báo cáo
 4. Nhấn vào lý do cho báo cáo của bạn  

Mẹo và gỡ rối sự cố

Cách nhanh nhất để giải quyết điều gì đó là báo cáo nội dung bằng cách sử dụng các phương pháp trên. Bạn cũng có thể chặnngười nào đó nếu bạn không muốn họ tương tác với bạn.

Các bài viết liên quan