Phần trưng bày

Hiện tại, nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest, hồ sơ của bạn sẽ có tùy chọn trưng bày xoay cho phép bạn trưng bày bảng.

Bạn có thể sử dụng khu vực trưng bày mới để trưng bày bất cứ thứ gì từ nội dung theo mùa đến các ý tưởng hay nhất mọi thời đại của bạn—bất cứ điều gì giúp bạn kể một câu chuyện đặc biệt về doanh nghiệp của mình.

Tùy chọn trưng bày có trên tất cả các nền tảng (iOS, Android, web trên máy tính để bàn) nhưng bạn chỉ có thể chỉnh sửa tùy chọn này trên web cho máy tính để bàn.

Làm cách nào để tôi có thể tùy chỉnh tùy chọn trưng bày của mình?
Tôi có phải đưa nội dung vào phần trưng bày của mình không?
Cách để tôi thêm Ghim có thể mua được của tôi vào trưng bày?

Trưng bày của bạn sẽ chỉ hiển thị sau khi bạn chọn các mục để thêm vào phần này. Để tùy chỉnh khu vực trưng bày, hãy truy cập hồ sơ của bạn trên web rồi nhấp vào nút bút chì chỉnh sửa ở góc dưới cùng bên phải của trưng bày hoặc truy cập phần hồ sơ trong cài đặt tài khoản của bạn.   

Gian trưng bày của bạn có tới 5 ô, và bạn có thể chèn nội dung lên đó với bất kỳ bảng công khai nào của bạn.

Phần trưng bày của bạn sẽ nằm ngay trên đầu hồ sơ và tự động xoay theo vòng để hiển thị các mục nổi bật của bạn.


Nếu bạn chọn không hiển thị bất cứ nội dung nào trong phần trưng bày thì phần trưng bày sẽ không hiển thị trên hồ sơ của bạn. Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy các bảng bạn đã chọn thông thường—chỉ có bạn mới nhìn thấy lời nhắc thêm mục vào phần trưng bày. Để đóng phần trưng bày trống của bạn, chỉ cần nhấp vào X ở góc trên bên phải. Ghi nhớ: bạn luôn có thể chỉnh sửa phần trưng bày của bạn sau này bằng cách truy cập hồ sơ của bạn trong cài đặt tài khoản.

Đầu tiên, hãy lưu các sản phẩm bạn muốn bao gồm một bảng mới. Sau đó truy cập hồ sơ của bạn trên web và chỉnh sửa trưng bày của bạn. Thêm bảng mới của bạn vào một trong các vị trí trong trưng bày của bạn và lưu.

Để xem ví dụ về cách các doanh nghiệp khác được sử dụng phần trưng bày của họ trên Pinterest, hãy truy cập blog doanh nghiệp của chúng tôi.