Các thay đổi với Chính sách Quyền riêng tư và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2018, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Quyền riêng tưĐiều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể xem trước những cập nhật này trước khi công bố chính thức. Nếu bạn vẫn sử dụng Pinterest sau ngày 1 tháng 5, chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với những nội dung cập nhật này.

Có gì thay đổi?

Chúng tôi sẽ bổ sung thêm chi tiết về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập về bạn, cách chúng tôi chia sẻ thông tin, các bên chúng tôi chia sẻ và quyền của bạn với dữ liệu đó.


Tại sao lại có những thay đổi này?

một số quy tắc quyền riêng tư mới tại châu Âu sẽ được áp dụng trên khắp châu Âu vào ngày 25 tháng 5. Chúng tôi sẽ nhân cơ hội này để đảm bảo rằng chúng tôi hoàn toàn minh bạch trong cách thức sử dụng thông tin của bạn—dù bạn sống ở đâu.

Thay đổi có ảnh hưởng đến cách tôi sử dụng Pinterest không?

Hoàn toàn không—trải nghiệm Pinterest của bạn vẫn như cũ. 

Nếu tôi không đồng ý với những thay đổi này thì sao?


Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi này, bạn có thể đóng tài khoản. Nhưng trước khi làm việc đó, vui lòng liên hệ để chúng tôi để có thể trả lời thắc mắc bạn có.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn vẫn sử dụng Pinterest sau ngày 1 tháng 5, năm 2018, thì chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với những nội dung cập nhật này.