Nhà cung cấp phân tích hoặc quảng cáo bên thứ ba Pinterest sử dụng hoặc cho phép

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của một số nhà cung cấp nhất định để giúp chúng tôi phân tích và cải thiện dịch vụ của mình: 
 
  1. Trên trang web và ứng dụng của mình, chúng tôi sử dụng Google Analytics. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics bằng cách cài đặt Browser Opt-Out Add-On của Google.
  2. Chúng tôi đôi khi sử dụng dịch vụ quảng cáo bên thứ ba để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của riêng chúng tôi. Khi bạn truy cập một tài sản Pinterest, các dịch vụ có thể cài đặt và đọc cookie và các thông tin khác trên trình duyệt của bạn để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó để nhắm mục tiêu quảng cáo cho bạn bằng cách sử dụng các dịch vụ đó. Bạn có thể kiểm soát cách các dịch vụ sử dụng điều này và thông tin khác mà họ thu thập về hoạt động trên web của bạn bằng cách truy cập https://www.aboutads.info/choices.

Chúng tôi cũng cho phép một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định thu thập và sử dụng thông tin trên Pinterest để cá nhân hóa quảng cáo mà bạn thấy. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo được cá nhân hoá trên Pinterest.