Nhà cung cấp phân tích hoặc quảng cáo bên thứ ba Pinterest sử dụng hoặc cho phép

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của một số nhà cung cấp nhất định để giúp chúng tôi phân tích và cải thiện dịch vụ của mình: 
 
  1. Trên trang web và ứng dụng của mình, chúng tôi sử dụng Google Analytics. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics bằng cách cài đặt Browser Opt-Out Add-On của Google.
  2. We sometimes use third-party advertising services to promote our own products and services. When you visit a Pinterest property, those services may collect your mobile ad identifier, or set and read cookies and other information on your browser to measure the effectiveness of our ad campaigns. We may also use that information to target ads to you using those services. You can control how those services use this and other information they collect about your web activity by visiting https://www.aboutads.info/choices.

Chúng tôi cũng cho phép một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định thu thập và sử dụng thông tin trên Pinterest để cá nhân hóa quảng cáo mà bạn thấy. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo được cá nhân hoá trên Pinterest.