Tài khoản đã xác minh

Chúng tôi muốn mọi người tìm được nội dung họ muốn tìm trên Pinterest, đó là lý do tại sao có dấu kiểm bên cạnh một số tên tuổi đáng chú ý như những người nổi tiếng, nhãn hiệu hoặc phương tiện truyền thông. Mục đích của dấu kiểm này là giúp mọi người tìm thấy các tài khoản họ đang tìm kiếm (ví dụ: bạn sẽ có thể dễ dàng phân biệt tài khoản Pinterest của Abraham Lincoln với tài khoản Pinterest của một trang web hâm mộ Abraham Lincoln.)

Nếu muốn giúp Người ghim biết bạn là nguồn đáng tin cậy, hãy thêm logo của bạn dưới dạng ảnh hồ sơ và đảm bảo rằng bạn đã xác minh quyền sở hữu trang web của mình (Nhớ rằng việc xác minh quyền sở hữu trang web của bạn và xác thực hồ sơ của bạn là khác nhau). Để xem các mẹo khác về cách xây dựng thương hiệu và để mọi người khám phá ra bạn trên Pinterest (gợi ý: thêm nút Lưu vào trang web của bạn), hãy truy cập business.pinterest.com.

Điều gì đã xảy ra với dấu kiểm thường xuất hiện với hồ sơ của tôi?
Làm thế nào để tôi có thể được xác minh?

Chúng tôi đã xóa dấu kiểm vì chúng tôi đã nghe nhiều phản hồi là dấu kiểm gây hiểu nhầm trong kết quả tìm kiếm. Hiện tại, dấu kiểm chỉ biểu thị các tên tuổi đáng chú ý như những người nổi tiếng, nhãn hiệu hoặc truyền thông.

Hiện chúng tôi chúng tôi không mở tài khoản đã xác minh cho tất cả mọi người trên Pinterest. Nếu muốn giúp mọi người biết bạn là nguồn đáng tin cậy, hãy thêm logo của bạn dưới dạng ảnh đại diện và đảm bảo rằng bạn đã xác minh quyền sở hữu trang web của mình.