Tiện ích trang web

Ngoài các nút Lưu, bạn cũng có thể thêm nút Theo dõi và các tiện ích Ghim, bảng và hồ sơ vào trang web của mình. Nút Theo dõi cho phép mọi người theo dõi bạn trên Pinterest và xem nội dung bạn lưu trong bảng tin nhà của họ. Các tiện ích khác giúp bạn giới thiệu các Ghim, bảng của bạn và hồ sơ trên trang web của bạn để mọi người có thể xem hoạt động trên Pinterest của bạn.
 
Bạn có thể tạo các nút và tiện ích dành cho trang web của mình bằng trình tạo tiện ích của chúng tôi.

Tự xây dựng tiện ích

Follow button Follow button

Follow button

Để tạo nút Theo dõi:

 1. Nhập URL hồ sơ của bạn vào trong trình tạo tiện ích
 2. Nhấp vào Tạo nó!
 3. Dán mã chúng tôi cung cấp vào trang web của bạn, ngay ở nơi bạn muốn thấy nút theo dõi của mình
Mã phải giống như thế này:  (văn bản màu đỏ thay đổi tùy thuộc vào thông tin của bạn)
 

Pin widget Pin widget
 
Để tạo tiện ích Ghim: 
 1. Sao chép URL của Ghim yêu thích của bạn và chuyển tới trình tạo tiện ích
 2. Nhập vào URL của Ghim
 3. Nhấp vào Tạo nó!
 4. Dán mã chúng tôi cung cấp cho bạn lên trên trang web của bạn, ngay ở nơi bạn muốn thấy Ghim của bạn
Mã phải giống như thế này: (văn bản màu đỏ thay đổi tùy thuộc vào thông tin của bạn)
 
<a data-pin-do="embedPin" href="https://www.pinterest.com/pin/99360735500167749/"></a>
 
<!-- Vui lòng gọi pinit.js chỉ một lần mỗi trang -->
<script type="text/javascript" async src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>

Profile widget Profile widget

profile widget

Để tạo một tiện ích hồ sơ:

 1. Nhập URL hồ sơ của bạn vào trong trình tạo tiện ích
 2. Tùy chỉnh kích thước của tiện ích hồ sơ của bạn
 3. Nhấp vào Tạo nó!
 4. Dán mã chúng tôi cung cấp cho bạn lên trên trang web của bạn, ngay tại nơi bạn muốn thấy tiện ích của mình
Mã phải giống như thế này: (văn bản màu đỏ thay đổi tùy thuộc vào thông tin của bạn)
 

Board widget Board widget

board widget

Để tạo tiện ích bảng:

 1. Nhập vào URL bảng trong trình tạo tiện ích
 2. Tùy chỉnh kích thước của tiện ích bảng của bạn
 3. Nhấp vào Tạo nó!
 4. Dán mã chúng tôi cung cấp cho bạn lên trên trang web của bạn, ngay tại nơi bạn muốn thấy tiện ích của mình
Mã phải giống như thế này: (văn bản màu đỏ thay đổi tùy thuộc vào thông tin của bạn)
 


Nhận hướng dẫn về tiện ích cho các máy chủ phổ biến

WordPress.com WordPress.com
Chỉ cần thêm liên kết đến Ghim, hồ sơ hoặc bảng trong bài viết trên blog của bạn. Khi bạn xuất bản nó, WordPress sẽ tự động chuyển đổi liên kết đó thành một tiện ích.

Blogger Blogger
 1. Tạo tiện ích trong trình tạo tiện ích và sao chép mã
 2. Nhấp vào nút Bố cục ở bên trái trang quản lý blog của bạn
 3. Tìm một chỗ trống cho tiện ích của bạn và nhấp vào Thêm một Tiện ích con
 4. Cuộn xuống và nhấp vào HTML/JavaScript
 5. Trong trường Nội dung, hãy dán mã từ trình tạo tiện ích (bạn có thể đưa bất cứ thứ gì bạn muốn vào trong trường Title )
 6. Nhấp vào Lưu

Tumblr Tumblr
Trước khi thêm tiện ích, đầu tiên bạn cần phải thêm một dòng JavaScript.
 
Để thêm dòng JavaScript:
 1. Trên bảng điều khiển Tumblr của bạn, hãy chọn một blog bạn muốn sửa rồi sau đó nhấp vào Tùy chỉnh
 2. Nhấp vào Sửa HTML từ màn hình Tùy chỉnh
 3. Cuộn xuống cuối đoạn mã
 4. Kiểm tra xem đoạn mã của bạn có pinit.js trong đó hay không—nếu có thì bạn đã làm xong!
 5. Nếu không, hãy thêm mục này ngay trên chỗ đóng thẻ </body>: <script type="text/javascript" async src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>

Để thêm một nút theo dõi hoặc tiện ích Ghim, hồ sơ hoặc bảng vào Văn bản, Ảnh, Trích dẫn, Liên kết, Âm thanh và Video:

 1. Đảm bảo rằng bạn đã thêm vào dòng JavaScript của mình bằng các bước nêu trên.
 2. Soạn một bài đăng như bạn thường làm.
 3. Nhấp vào <html> trong hộp chú thích (hoặc hộp văn bản chính nếu bạn đang tạo bài đăng văn bản). Bạn sẽ thấy được mã bài đăng lúc này. Nếu không, hãy nhấp lại vào nút cho đến khi xuất hiện mã.
 4. Tìm điểm trong bài đăng của bạn là nơi bạn muốn tiện ích của mình xuất hiện và dán mã từ trình tạo tiện ích.
 5. Xóa <!-- Vui lòng gọi pinit.js chỉ một lần mỗi trang --> và <script type="text/javascript" async src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>.
 6. Lưu bài đăng của bạn.

Lưu ý rằng bài đăng sẽ không hiển thị tiện ích trên bảng điều khiển của bạn, nhưng nó sẽ hiển thị trên bài đăng trực tiếp.

 

Wix.com Wix.com

Để thêm nút theo dõi:

 1. Nhấp vào Thêm (+) ở bên trái trình soạn thảo của bạn
 2. Nhấp vào Mạng xã hội
 3. Cuộn xuống dưới cùng và nhấp vào Pinterest Follow
 4. Kéo nút theo dõi đến nơi bạn muốn nó nằm trên trang của mình


Vấn đề thường gặp

Tiện ích của bạn chỉ hiển thị dưới dạng một liên kết

Thử các mẹo xử lý sự cố sau:

 • Đảm bảo bạn đã đưa dòng JavaScript vào mã trang của bạn, ngay bên trên thẻ đóng BODY
 • Nếu bạn có dòng JavaScript trên trang của mình nhiều lần, hãy thử gỡ bỏ tất cả các dòng ngoại trừ dòng cuối cùng.
 • Nếu bạn đang dùng cả JavaScript không đồng bộ nâng cao và JavaScript thông thường, hãy loại bỏ một trong hai.
 • Nếu bạn đang dùng plugin của bên thứ ba, hãy chắc chắn rằng nó vẫn chưa thêm dòng pinit.js vào mã của bạn. Nếu nó đã thêm, bạn không cần phải tự mình thêm dòng này.

Một số máy chủ không hỗ trợ JavaScript nên bạn sẽ không thể thêm mã từ trình tạo tiện ích của chúng tôi. Tuy nhiên chúng có những cách thay thế để thêm tiện ích vào!

Các bài viết liên quan