Ghim Quảng cáo là gì?

Ghim quảng cáo là Ghim mà các doanh nghiệp trả tiền để xuất hiện ở nơi bạn có nhiều khả năng nhìn thấy chúng. Các Ghim quảng cáo mà bạn thấy dựa trên sở thích của bạn và những việc bạn làm trên Pinterest, hoặc do bạn đã truy cập trang hay ứng dụng của nhà quảng cáo.
 
Nếu bạn không thích Ghim Quảng cáo, hãy chạm vào nút ba chấm xuất hiện trên mỗi Ghim Quảng cáo và chọn "Tôi không thích Ghim này". Pinterest sử dụng phản hồi của bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ thấy nhiều Ghim Quảng cáo thú vị và phù hợp hơn trong tương lai. Nếu bạn không muốn xem các Ghim Quảng cáo từ một nhà quảng cáo cụ thể, bạn có thể chặn hồ sơ Pinterest của họ. Bạn có thể chặn tới 1.000 nhà quảng cáo. Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu hiển thị cho bạn các Ghim Quảng cáo từ các nhà quảng cáo mà trước đây bạn đã chặn. 
 
Mặc dù bạn không thể tắt Ghim quảng cáo hoàn toàn, bạn có thể giới hạn loại thông tin mà chúng tôi sử dụng để chọn Ghim quảng cáo mà bạn nhìn thấy.
 
Hãy xem qua "Cập nhật về Ghim quảng cáo" trên blog của chúng tôi để tìm hiểu thêm hoặc cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về Ghim quảng cáo.
 
Bạn có phải là doanh nghiệp đang tìm kiếm trợ giúp từ Ghim quảng cáo? Tìm hiểu thêm.