Ghim Quảng cáo là gì?

Ghim quảng cáo là Ghim mà các doanh nghiệp trả tiền để xuất hiện ở nơi bạn có nhiều khả năng nhìn thấy chúng. Các Ghim quảng cáo mà bạn thấy dựa trên sở thích của bạn và những việc bạn làm trên Pinterest, hoặc do bạn đã truy cập trang hay ứng dụng của nhà quảng cáo.
 
If you don’t like a Promoted Pin, tap the three-dot button that appears on each Promoted Pin, and pick "Hide". Pinterest uses your feedback to help make sure you see more interesting and relevant Promoted Pins in the future. If you don't want to see Promoted Pins from a specific advertiser, you can block their Pinterest profile. You may block up to 1,000 advertisers. After that we'll start showing you Promoted Pins from advertisers you've previously blocked. 
 
Mặc dù bạn không thể tắt Ghim quảng cáo hoàn toàn, bạn có thể giới hạn loại thông tin mà chúng tôi sử dụng để chọn Ghim quảng cáo mà bạn nhìn thấy.
 
Hãy xem qua "Cập nhật về Ghim quảng cáo" trên blog của chúng tôi để tìm hiểu thêm hoặc cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về Ghim quảng cáo.
 
Bạn có phải là doanh nghiệp đang tìm kiếm trợ giúp từ Ghim quảng cáo? Tìm hiểu thêm.