Phân tích hồ sơ

Để xem số liệu phân tích về hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào Hồ sơ ở trên cùng mục Phân tích Pinterest.
 
Phân tích hồ sơ Pinterest được sắp xếp thành 4 mục: Lượt hiển thị, Lượt lưu, Lượt nhấp chuột và Từ trước đến nay. 
 
Bạn sẽ thấy tất cả các số liệu dưới dạng trung bình hàng ngày. Sử dụng bộ chọn ngày để xem dữ liệu cho các khoảng thời gian cụ thể và menu Tất cả ứng dụng để lọc dữ liệu hồ sơ theo thiết bị. Bạn cũng có thể xuất dữ liệu vào một tập tin csv bằng cách nhấp vào Xuất dữ liệu.
 
Tìm hiểu cách chuyển những thông tin từ Pinterest Analytics thành hành động trên blog doanh nghiệp của chúng tôi
 
Impressions Impressions
Lượt hiển thị là số lần một Ghim từ hồ sơ của bạn đã xuất hiện trên bảng tin nhà, bảng tin danh mục và tìm kiếm của Pinterest. Số người xem trung bình mỗi tháng bao gồm bất cứ ai thấy Ghim từ hồ sơ của bạn trên bảng tin của họ. 
 
Mẹo: Xem các mục hiển thị các Ghim và bảng hàng đầu của bạn. Các Ghim có nhiều lần hiển thị nhất thường đại diện cho nội dung mọi người đang tích cực tìm kiếm. Tiếp tục lưu các Ghim tương tự để tiếp cận nhiều người hơn nữa trên Pinterest. 
Saves Saves
Đây là số lần ai đó lưu Ghim của bạn vào một trong các bảng của chính họ. Đây là cách mọi người có thể khám phá nội dung của bạn trên Pinterest.
 
Mẹo: Xem các mục có Ghim và bảng được lưu nhiều nhất. Các Ghim có nhiều lượt lưu nhiều nhất thường đại diện cho nội dung mà Người ghim thấy thú vị để lưu và chia sẻ. Bạn có thể lưu nội dung tương tự từ các trang web của bạn hoặc từ các nguồn khác có liên quan để tiếp tục truyền cảm hứng cho đối tượng của bạn. 
 
Clicks Clicks
Dữ liệu này cho thấy số lượt nhấp chuột trên các Ghim từ hồ sơ của bạn.
 
Mẹo: Xem các mục có Ghim và bảng được nhấp vào nhiều nhất. Các Ghim được nhấp vào nhiều nhất thường đại diện cho nội dung Người ghim muốn tìm hiểu thêm, hành động hoặc mua. Bạn có thể học từ dữ liệu này bằng cách lưu nội dung tương tự từ trang web của bạn để tăng lưu lượng truy cập giới thiệu từ Pinterest đến trang web của bạn. 
All-time All-time
Trang này bao gồm một loạt số liệu, gồm có:
 
  • Các Ghim được lưu nhiều nhất từ trước đến nay của bạn: Dữ liệu này sẽ được tính thời điểm bạn bắt đầu tạo tài khoản Pinterest.
  • Tốt nhất trong tìm kiếm: Các Ghim được xếp hạng cao trong tìm kiếm. Bạn có thể cải thiện xếp hạng chất lượng tìm kiếm của Ghim bằng cách viết các mô tả chất lượng, sử dụng Ghim phong phú và đảm bảo rằng tất cả các Ghim của bạn liên kết ngược trở lại điều gì đó có ý nghĩa.
  • Ghim Quyền lực: Các Ghim được mọi người tương tác nhiều nhất từ trước đến nay, bao gồm kết hợp những lượt lưu, nhận xét, gửi và các hoạt động khác. Việc này sẽ được tính từ thời điểm bạn bắt đầu tạo tài khoản Pinterest. 
Mẹo: Trau chuốt mô tả Ghim của chính bạn để tăng sự xuất hiện của bạn trong tìm kiếm. 
 
Lưu ý: Dữ liệu hằng ngày của chúng tôi được ghi lại theo múi giờ UTC.