Phân tích tài khoản đã xác minh quyền sở hữu

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Bạn có thể xác minh quyền sở hữu tài khoản Instagram, Etsy hoặc YouTube của mình để cho mọi người biết nơi tìm thêm nội dung của bạn và để hiểu rõ hơn Ghim của bạn hoạt động có hiệu quả không.

Tương tự như trang web đã xác minh quyền sở hữu, tài khoản Pinterest của bạn sẽ hiển thị trên bất kỳ Ghim nào được tạo từ tài khoản Instagram, Etsy hoặc YouTube của bạn. Mọi người có thể nhấp qua các tài khoản này để xem và lưu nhiều nội dung của bạn hơn. Lưu ý rằng tài khoản Instagram của bạn phải công khai để chúng tôi có thể ghi nhận các Ghim từ tài khoản đó cho bạn.

Khi ai đó tạo Ghim từ một trong các tài khoản được yêu cầu của bạn, Ghim sẽ được quy cho bạn và ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị trên tất cả các Ghim được lưu từ các tài khoản này. Bạn sẽ có quyền truy cập vào các phân tích để xem mọi người đang lưu những gì từ tài khoản của bạn và cách các Ghim này hoạt động. Ghim được tạo từ tài khoản của bạn cũng sẽ được tính là một phần của tài khoản doanh nghiệp 'số người xem hàng tháng' trên trang của bạn, giống như Ghim từ trang web được xác nhận.

Bạn có thể xác minh quyền sở hữu tài khoản trong cài đặt trên máy tính và thiết bị iOS hoặc Android. Sau khi xác minh quyền sở hữu, mọi Ghim hiện có từ tài khoản được xác minh của bạn sẽ ghi nhận bạn là tác giả trong vòng vài ngày. Tất cả Ghim tạo ra từ các tài khoản này trong tương lai sẽ được ghi nhận cho bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin tài khoản bạn đã xác nhận quyền sở hữu để giúp phân phối nội dung của bạn và cung cấp cho bạn các tính năng và nội dung bổ sung của Pinterest .

Khi hủy xác nhận quyền sở hữu một tài khoản, bạn sẽ không còn được ghi nhận là tác giả của Ghim hay được truy cập vào số liệu phân tích của Ghim. Lưu ý rằng việc hủy xác nhận quyền sở hữu tài khoản sẽ xóa dữ liệu liên kết với Ghim. Nếu chọn xác nhận lại quyền sở hữu tài khoản, thì bạn sẽ thấy dữ liệu khác so với dữ liệu bạn thấy trước đây.

Tìm hiểu cách xác minh quyền sở hữu tài khoản Instagram, Etsy và YouTube.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ