Phân phối quảng cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Đấu giá quảng cáo của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp giá trị cho cả người Ghim và đối tác quảng cáo bằng cách phân phát quảng cáo chất lượng cao nhất vào những thời điểm phù hợp nhất và tối ưu hóa kết quả kinh doanh cho các đối tác quảng cáo.

Đối với mỗi lượt hiển thị quảng cáo có sẵn, hệ thống đấu giá của chúng tôi sẽ chọn quảng cáo tốt nhất cho vị trí đó, dựa trên khả năng ngưởi xem sẽ có hành động mong muốn và hành động đó có giá trị với bạn. Khả năng xảy ra hành động phụ thuộc vào các yếu tố như chất lượng trang web được liên kết đến và mức độ liên quan của mục tiêu đối tượng. Giá thầu của bạn cho chúng tôi biết những những yếu bạn muốn tập trung để tối ưu hóa. 

Bạn chỉ phải trả vừa đủ để đánh bại quảng cáo tiếp theo trong đấu giá. Trong một số trường hợp, bạn có thể trả ít hơn giá thầu của bạn. Tuy nhiên, đặt giá thầu quá thấp có thể hạn chế việc phân phối quảng cáo của bạn. Để tìm hiểu thêm về đặt giá thầu, hãy đọc bài viết này.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ