Đánh giá quảng cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Khi bạn tạo quảng cáo, chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo rằng nó tuân theo Tiêu chuẩn quảng cáo của chúng tôi. Quá trình xem xét quảng cáo có thể mất tới 24 giờ. 

Nếu Ghim của bạn đi ngược lại các nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo trong Trình quản lý quảng cáo của bạn. Chúng tôi cũng sẽ gửi email từ ad-reviews [at] account.pinterest.com đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản Pinterest của bạn với nhiều thông tin hơn về lý do tại sao Ghim bị từ chối.

Nếu bạn chỉnh sửa mục tiêu đối tượng được nhắm đến hoặc mô tả quảng cáo của bạn sau khi gửi để đánh giá quảng cáo, thì quảng cáo của bạn sẽ được gửi lại để xem xét. Quá trình này có thể mất thêm 24 giờ.

Hãy đọc Tiêu chuẩn Quảng cáo của chúng tôi để tìm hiểu về các chính sách quảng cáo. Để kháng nghị việc không phê duyệt quảng cáo, hãy liên hệ nhóm của chúng tôi với lý do không phê duyệt mà bạn nhận được cùng với URL đến quảng cáo của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ