Thêm hoặc cập nhật thông tin thanh toán

Để quản lý thanh toán của bạn trên Pinterest, hãy thêm thẻ tín dụng hoặc cập nhật thông tin thanh toán của bạn:

Thêm hoặc cập nhật thông tin doanh nghiệp

Cách cập nhật tên và địa chỉ doanh nghiệp

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn
 2. Từ Pinterest, hãy nhấp vào menu thả xuống  Quảng cáo ở góc trên bên trái và chọn Thanh toán
 3. Chọn Cài đặt thanh toán trên thanh menu bên trái
 4. Nhấp vào Thông tin doanh nghiệp
 5. Cập nhật tên doanh nghiệp và địa chỉ thanh toán của bạn
 6. Nhấp vào Lưu

Sau khi thêm tên và địa chỉ doanh nghiệp, bạn sẽ có thể thêm thông tin thanh toán

Thêm hoặc cập nhật thông tin thanh toán

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn
 2. Từ Pinterest, hãy nhấp vào menu thả xuống  Quảng cáo ở góc trên bên trái và chọn Thanh toán
 3. Chọn Cài đặt thanh toán trên thanh menu bên trái
 4. Nhấp vào Thông tin thanh toán
 5. Nhập thông tin thẻ tín dụng mới của bạn và địa chỉ thanh toán tương ứng
 6. Nhấp vào Lưu

Khi bạn thêm hoặc cập nhật thông tin thanh toán của mình, chúng tôi có thể ủy quyền cho một giao dịch tạm thời để xác minh phương thức thanh toán của bạn. Xin lưu ý danh sách các khoản thanh toán được chấp nhận.

Nếu bạn không còn ý định chi tiêu cho tài khoản quảng cáo của mình, bạn có thể xóa thẻ tín dụng bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ