Thiết lập chức năng nhắm mục tiêu theo độ tuổi

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Chức năng nhắm mục tiêu theo độ tuổi cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình cho mọi người trong các độ tuổi cụ thể. Chọn phạm vi đại diện chính xác nhất cho đối tượng bạn muốn tiếp cận:

 • 18-24
 • 25-34
 • 35-44
 • 45-49
 • 50-54
 • 55-64
 • 65+

Thêm chức năng nhắm mục tiêu theo độ tuổi trong Trình quản lý quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Tạo quảng cáo
 3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo mới trong bảng điều hướng bên trái
 4. Nhấp vào Nhắm mục tiêu trong bảng điều hướng bên trái
 5. Cuộn xuống Tuổi
 6. Chọn nhóm tuổi bạn muốn nhắm mục tiêu
  1. Nhấp vào Tất cả độ tuổi để nhắm mục tiêu tất cả mọi người
  2. Nhấp vào Chọn độ tuổi cụ thể để chọn phạm vi độ tuổi cụ thể
  3. Nhấp vào 21+ để nhắm mục tiêu những người từ 21 tuổi trở lên
 7. Sau khi hoàn tất, hãy chọn Ngân sách & Lịch biểu, Tối ưu hóa & phân phối Quảng cáo
 8. Xem lại thông tin của bạn
 9. Nhấp vào Khởi chạy

Thêm chức năng nhắm mục tiêu theo độ tuổi trong Trình chỉnh sửa hàng loạt

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Trình chỉnh sửa hàng loạt
 3. Nhấp vào Tải bảng tính mẫu xuống để tải bảng tính mẫu xuống
 4. Điền vào cột AM, AgeBuckets
  1. Nhập ALL để nhắm mục tiêu tất cả mọi người
  2. Nhập các độ tuổi cụ thể phân tách bằng dấu phẩy ở định dạng này [18-24,25-34,35-44,21+] để nhắm mục tiêu các độ tuổi cụ thể
 5. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Tải lên mẫu để tải lên bảng tính chỉnh sửa hàng loạt của bạn lên
 6. Nhấp vào Tải lên

Tìm hiểu cách chỉnh sửa quảng cáo hiện tại của bạn bằng trình chỉnh sửa hàng loạt. 

Quy trình xem xét quảng cáo

Khi bạn khởi chạy chiến dịch của mình, chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo chiến dịch tuân theo các Nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi. Quá trình xem xét chiến dịch có thể mất tối đa 24 giờ. 

Nếu việc nhắm mục tiêu chiến dịch của bạn không tuân theo các nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo trong Trình quản lý quảng cáo để cho bạn biết cần thay đổi gì để quảng cáo của bạn có thể được xem xét lại cho mục đích phê duyệt. Sau phê duyệt, chúng tôi sẽ bắt đầu phân phối quảng cáo của bạn.

Khám phá chức năng nhắm mục tiêu trên Pinterest

Nếu muốn thiết lập nhiều hình thức nhắm mục tiêu khác nhau trên Pinterest hoặc chỉnh sửa chức năng nhắm mục tiêu chiến dịch hiện tại, thì bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết tổng quan về nhắm mục tiêu của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ