Thông tin về đối tượng

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Hiểu biết về đối tượng khán giả tiết lộ những gì khách hàng hiện tại và tiềm năng của bạn quan tâm, Những hiểu biết này được cung cấp bởi Biểu đồ sở thích (Taste Graph) và phản ánh tư duy cân nhắc tích cực của mọi người trên Pinterest, kết hợp các hành động như tìm kiếm và lưu.

Để truy cập Thông tin chi tiết về đối tượng, nhấp vào Analytics ở đầu Pinterest, sau đó chọn Hiểu biết về đối tượng khán giả.

Lựa chọn đối tượng khách hàng

Xem dữ liệu về đối tượng khán giả của bạn và tổng số khán giả của Pinterest hoặc so sánh hai hệ thống số liệu bằng cách nhấp vào các tab ở đầu trang. Các tab này sẽ hiển thị dữ liệu trong 30 ngày qua.

Tổng số đối tượng của bạn được xác định là những người đã xem hoặc tương tác với tất cả các Ghim bạn đã lưu (cả tự nhiên và quảng cáo) cũng như bất kỳ Ghim nào đã được lưu từ trang web bạn đã xác minh quyền sở hữu.

Ảnh hưởng

Xem các danh mục sản phẩm và sở thích hàng đầu để lựa chọn đối tượng của bạn và so sánh quan hệ giữa đối tượng khán giả của bạn với tổng số khán giả của Pinterest. Bạn có thể sắp xếp các bảng này theo tính tương đồng hoặc tỷ lệ phần trăm đối tượng. Khi tạo chiến dịch quảng cáo, bạn có thể nhắm mục tiêu bất kỳ sở thích nào trong số này .

Sự thu hút cho thấy sức mạnh của sự quan tâm của khán giả đối với một danh mục cụ thể so với những người bình thường khác trên Pinterest. Sức thu hút cao cho thấy đối tượng khán giả của bạn có nhiểu khả năng tham gia vào nội dung liên quan đến sở thích đó.

Nhân khẩu học

Bạn có thể xem bảng phân tích nhân khẩu học của đối tượng khán giả của bạn theo độ tuổi, giới tính, địa điểm và thiết bị.

Tìm hiểu thêm về cách biến những hiểu biết từ công cụ Phân tích của Pinterest thành hành động cụ thể trên blog doanh nghiệp của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ