Tự động xuất bản Ghim từ bảng tin RSS của bạn

Kết nối bảng tin RSS vào tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn và tự động tạo Ghim từ nội dung trên trang web của bạn. Khi bạn cập nhật bảng tin RSS, nội dung sẽ được thêm vào bảng của bạn dưới dạng Ghim trong vòng 24 giờ. Bạn có thể thêm bao nhiêu bảng tin RSS tùy ý, miễn là chúng khớp với trang web bạn đã xác minh quyền sở hữu. Mỗi bảng tin có thể xuất bản Ghim vào một bảng khác nhau. Tìm hiểu cách xác minh quyền sở hữu trang web của bạn.

Kết nối bảng tin RSS

Chờ tối đa 24 giờ để xem các Ghim đầu tiên của bạn được tạo trong bảng. Khi bảng tin RSS của bạn cập nhật, Ghim sẽ tiếp tục được tạo hàng ngày.

Nếu bạn chọn một bảng bí mật, Ghim của bạn sẽ không hiển thị cho mọi người trên Pinterest. 

Thông số kĩ thuật của bảng tin RSS

  • Chúng tôi hỗ trợ các định dạng RSS 2.* và RSS 1.* (RDF). Chúng tôi hiện không hỗ trợ Atom.
  • Đảm bảo nội dung trang bảng tin RSS của bạn ở định dạng XML.
  • Sử dụng hình ảnh chất lượng cao vì Ghim của bạn sẽ được lấy từ các thẻ <image>, <enclosure> và <media:content> dưới mỗi thẻ <item> .
  • Tiêu đề và mô tả của Ghim sẽ được tạo từ các thẻ <title> và <description> dưới mỗi thẻ <item>.
  • Mỗi <item> yêu cầu liên kết đến miền bạn đã xác nhận quyền sở hữu.

Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Canada, Úc, New Zealand hoặc Ireland và bảng tin RSS của bạn bao gồm các sản phẩm, hãy xem xét việc tải danh mục sản phẩm lên để thay thế.

Thông báo lỗi bảng tin RSS

Thông báo lỗi Đề xuất hành động
Bảng tin RSS đã tồn tại. Thử thêm bảng tin khác.
Không thể tìm nạp bảng tin RSS. Đảm bảo có thể mở URL bảng tin.
Không thể phân tích cú pháp bảng tin RSS. Kiểm tra xem bảng tin bạn đã cung cấp có phải là bảng tin RSS hợp lệ ở định dạng XML không.
Bảng tin RSS có định dạng không xác định. Hãy đảm bảo rằng bảng tin RSS của bạn có định dạng RSS 2. hoặc RSS 1.
Liên kết trong bảng tin RSS không thuộc miền đã xác minh quyền sở hữu. Kiểm tra xem tất cả các liên kết trong bảng tin có khớp với miền đã xác minh quyền sở hữu hay không.
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ