Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Danh mục sản phẩm

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Trước khi có thể thiết lập Danh mục sản phẩm, bạn cần hoàn thành các bước này. Nhấp vào liên kết bên dưới để chuyển đến phần bạn cần:

Danh mục sản phẩm có phù hợp cho bạn hay không?

Danh mục sản phẩm là một công cụ nhập dữ liệu được thiết kế để các doanh nghiệp bán sản phẩm trên trang web của họ. Bạn cần những điều sau đây để sử dụng Danh mục sản phẩm:

 • Một tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 • Một nguồn dữ liệu bắt buộc - một tập tin chứa danh sách các sản phẩm của bạn và các thuộc tính tương ứng của chúng, cũng có thể được gọi là danh mục sản phẩm hoặc nguồn dữ liệu sản phẩm
 • Một trang web đã xác minh quyền sở hữu
 • Trang web đáp ứng Nguyên tắc dành cho người bán của chúng tôi, với chính sách giao hàng, chính sách hoàn tiền và chi tiết liên hệ rõ ràng và dễ tìm
 • Dịch vụ lưu trữ nguồn dữ liệu - một cách để lưu trữ ổn định nguồn dữ liệu của các sản phẩm mà bạn có thể gửi tới Pinterest hàng ngày

Nếu bạn không đáp ứng các điều kiện này và muốn tạo Ghim mua sắm, thì bạn có thể hợp tác với một trang web thương mại điện tử để định dạng sản phẩm của mình cho Pinterest. Cho đến nay, chúng tôi đã tích hợp với GoDataFeed và Productsup. Bạn cũng có thể quảng bá nội dung của mình theo những cách khác trên Pinterest.

Tổng quan về nguồn dữ liệu bắt buộc

Nguồn dữ liệu bắt buộc là gì?

Nguồn dữ liệu bắt buộc (còn được gọi là danh mục sản phẩm, nguồn dữ liệu sản phẩm hoặc nguồn dữ liệu) là một tập tin chứa danh sách các sản phẩm của bạn và các thuộc tính tương ứng của chúng được cấu trúc theo một cách cụ thể. Hệ thống xử lý tập tin này hàng ngày để tự động tạo Ghim từ các sản phẩm của bạn.

Cách nguồn dữ liệu bắt buộc hoạt động

Để gửi nguồn dữ liệu bắt buộc lên Pinterest, bạn cần cung cấp liên kết URL đến nơi chúng tôi có thể truy cập tập tin nguồn dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ xác thực tập tin và tạo Ghim sản phẩm cho từng mục đáp ứng được quá trình xác thực của chúng tôi. Xem thêm về Thông số kỹ thuật của nguồn dữ liệu bắt buộc.

Duy trì nguồn dữ liệu bắt buộc

Bạn cần lưu trữ nguồn dữ liệu bắt buộc một cách ổn định để cung cấp thông tin cập nhật về các sản phẩm bạn có. Pinterest sẽ nhập nguồn dữ liệu của bạn hàng ngày và thông báo cho bạn nếu có lỗi. Bạn cần xem xét và sửa lỗi nhanh nhất có thể để đảm bảo thông tin sản phẩm của bạn chính xác và cập nhật.

Tùy thuộc vào loại lỗi, một lỗi có thể làm cho toàn bộ nguồn cấp dữ liệu của bạn không cập nhật, một số mục trong nguồn cấp dữ liệu của bạn không cập nhật hoặc bạn cần thực hiện một số thay đổi để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về phương pháp hay nhất.  Tìm hiểu thêm về thông báo khắc phục sự cố.

Thông tin thêm về nguồn dữ liệu bắt buộc:

 • Cập nhật hàng ngày. Chúng tôi nhập nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn sau mỗi 24 giờ. Hãy cập nhật đầy đủ nguồn dữ liệu bắt buộc hàng ngày để cập nhật thông tin chi tiết về sản phẩm. Chúng tôi không hỗ trợ nhập theo lịch hoặc theo yêu cầu.
 • Lưu trữ nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn. Hãy lưu trữ nguồn dữ liệu bắt buộc của riêng bạn trên máy chủ FTP/SFTP hoặc bằng liên kết tải xuống trực tiếp HTTP/HTTPS. Nơi lưu trữ này cần cho phép một tác nhân người dùng truy cập và không được yêu cầu đưa vào danh sách trắng IP hoặc SSH. Nếu bạn đang sử dụng liên kết tải xuống trực tiếp, thì không được có thêm bất kỳ bước di chuyển nào để Pinterest truy cập tập tin. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ lưu trữ nguồn dữ liệu bắt buộc.
 • Tối đa 5 triệu sản phẩm.  Chúng tôi có thể xử lý tối đa 5 triệu sản phẩm cho mỗi tài khoản. Nếu nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn có hơn 5 triệu sản phẩm, thì chúng tôi sẽ xử lý 5 triệu hàng đầu tiên.
 • Một nguồn dữ liệu bắt buộc cho mỗi tài khoản doanh nghiệp.

Có một trang web đã xác minh quyền sở hữu trên Pinterest

Tất cả các URL đích trong nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn phải có một miền web được đăng ký là trang web đã xác minh quyền sở hữu trên Pinterest. Một doanh nghiệp có thể xác minh quyền sở hữu nhiều miền, nhưng mỗi miền chỉ có thể được một tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest xác minh quyền sở hữu. Tìm hiểu cách xác minh quyền sở hữu trang web của bạn.

Chuẩn bị nguồn dữ liệu bắt buộc

Trước khi có thể thiết lập nguồn dữ liệu, bạn phải tạo nguồn dữ liệu bắt buộc — một tập tin chứa danh sách các sản phẩm của bạn và các thuộc tính tương ứng của chúng.

Yêu cầu về lưu trữ nguồn dữ liệu danh mục sản phẩm

Bạn phải cung cấp dịch vụ lưu trữ của riêng mình trên máy chủ FTP/SFTP hoặc thiết lập liên kết tải xuống trực tiếp HTTP/HTTPS. Pinterest không cung cấp dịch vụ lưu trữ cho người dùng. Vị trí nguồn dữ liệu của bạn phải cho phép một tác nhân người dùng truy cập và không yêu cầu đưa vào danh sách trắng bất kỳ IP hoặc SSH nào. Nếu bạn đang sử dụng liên kết tải xuống trực tiếp dưới dạng HTTP/HTTPS, thì liên kết của bạn không được có bất kỳ bước di chuyển bổ sung nào mà Pinterest phải thực hiện để truy cập tập tin.

Yêu cầu về nguồn dữ liệu danh mục sản phẩm

Các định dạng được hỗ trợ:

Mẹo định dạng:

 • Nếu bạn đang sử dụng định dạng CSV, thì chúng tôi sẽ phân cách các giá trị của bạn bằng dấu ngoặc kép để tránh xảy ra sự cố phân tích cú pháp
 • Dấu phân cách nổi bổ sung (dấu phẩy, tab) có thể làm cho mục hoặc tập tin không được xử lý đúng cách
 • Đảm bảo các dấu phân cách cho tất cả các cột và hàng của bạn được thiết lập chính xác bằng cách kiểm tra để đảm bảo bạn có cùng số lượng dấu phân cách trong mỗi hàng.
 • Các thông số kỹ thuật cho nguồn dữ liệu phải tuân theo tiếng Anh (Mỹ) tiêu chuẩn hóa cho các giá trị bắt buộc và được đặt.
 • Đối với các tệp được phân tách bằng tab hoặc dấu phẩy, tập tin nguồn dữ liệu phải là văn bản thuần, được mã hóa UTF-8 hoặc Latin1.

Yêu cầu về dữ liệu sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn làm theo Nguyên tắc dành cho người bán của chúng tôi. Chúng tôi có thể xóa các sản phẩm hoặc tài khoản vi phạm các nguyên tắc này.

Các trường bắt buộc và tùy chọn

Có 7 trường bắt buộc. Nếu bất kỳ trường nào trong số này bị thiếu hoặc không được định dạng chính xác, thì toàn bộ nguồn dữ liệu của bạn sẽ không nhập được.

Các trường bắt buộc:

 • id
 • title
 • description
 • link
 • image_link
 • price
 • availability

Ngoài ra còn có các trường tùy chọn bạn có thể thêm để giúp Pinterest phản ảnh tốt hơn các sản phẩm của bạn cho Người Ghim. Bạn cung cấp càng nhiều thông tin, thì các Ghim của bạn sẽ càng phù hợp với những Người Ghim nhìn thấy chúng. Bạn cũng thực sự nên thêm các trường tùy chọn, thêm các chi tiết bổ sung vào nguồn dữ liệu và cải thiện mức độ liên quan.

Các trường bắt buộc

Tên cột Mô tả Cú pháp/giá trị được hỗ trợ Ví dụ Yêu cầu
id

ID duy nhất do người dùng tạo đại diện cho sản phẩm.

Chỉ chấp nhận các ký tự unicode.

Tối đa 127 ký tự DS0294-L bắt buộc
title Tên của sản phẩm. Phải giống với tên sản phẩm từ trang đích. Bao gồm các chi tiết biến thể, chẳng hạn như màu sắc và kích thước. Tối đa 500 ký tự Áo sơ mi nữ vải denim, rộng bắt buộc
description Mô tả sản phẩm. Trường này không hỗ trợ HTML và phải ở dạng văn bản thuần để có trải nghiệm tối ưu. Tối đa 10.000 ký tự Áo sơ mi denim dáng ôm làm bằng chất liệu denim Nhật Bản có chất lượng tốt nhất.  bắt buộc
link Trang đích cho sản phẩm. Liên kết phải dẫn trực tiếp đến cùng một sản phẩm và hiển thị cùng một dữ liệu. Bạn không nên sử dụng hardwall. URL phải bắt đầu bằng http:// hoặc https://  Tối đa 511 ký tự https://www.example.com/cat/womens-clothing/denim-shirt-0294 bắt buộc
image_link

Liên kết đến hình ảnh sản phẩm. URL phải cho phép một tác nhân người dùng truy cập và gửi hình ảnh chính xác. Vui lòng đảm bảo không có mẫu hoặc hình ảnh giữ chỗ tại liên kết. Phải bắt đầu bằng http:// hoặc https://

Bạn phải mã hóa hoặc xóa các dấu phẩy, nếu có, trong liên kết hình ảnh, vì hiện tại chúng tôi không thể xử lý các liên kết hình ảnh có chứa dấu phẩy.

  https://scene.example.com/image/image.jpg bắt buộc
price Giá của sản phẩm. Giá phải bao gồm đơn vị tiền tệ theo ISO-4217 nếu không phải là đô la Mỹ. Nếu bạn không bao gồm đơn vị tiền tệ, thì chúng tôi mặc định là đô la Mỹ. Chúng tôi chấp nhận đơn vị tiền tệ nằm sau giá trị số, có hoặc không có khoảng trắng. Đơn vị tiền tệ phải tuân theo mã ISO-4217 tiêu chuẩn. Chúng tôi không chấp nhận giá trị 0 cho price. Không sử dụng ký hiệu đơn vị tiền tệ.

<numeric>

<ISO 4217>

24.99 USD
24.99USD
24.99
24.99 GBP
bắt buộc
availability Tình trạng còn/hết hàng của sản phẩm. Phải là một trong những giá trị sau: ‘in stock’, ‘out of stock’, ‘preorder’. in stock
out of stock
preorder
in stock bắt buộc

Thuộc tính chung tùy chọn

Tên cột Mô tả Cú pháp/giá trị được hỗ trợ Ví dụ Yêu cầu
product_type Việc phân loại sản phẩm của bạn dựa trên phân loại sản phẩm tùy chỉnh của bạn. Các danh mục phụ phải được phân cách bằng dấu “ > “. Dấu > phải được phân cách bằng khoảng trắng. Chúng tôi không ghi nhận bất kỳ dấu phân cách nào khác ngoài dấu phẩy hoặc dấu gạch đứng.

L0 > L1 > L2 > L3 > L4

Tối đa 1.000 ký tự

Quần áo > Nữ > Áo sơ mi > Denim tùy chọn
additional_image_link

Các liên kết đến hình ảnh bổ sung cho sản phẩm của bạn. Phân tách mỗi hình ảnh bổ sung bằng dấu phẩy. Bạn nên phân tách toàn bộ chuỗi bằng dấu ngoặc kép. Phải bắt đầu bằng http:// hoặc https://

Bạn phải mã hóa hoặc xóa các dấu phẩy, nếu có, trong liên kết hình ảnh, vì hiện tại chúng tôi không thể xử lý các liên kết hình ảnh có chứa dấu phẩy.
 

Chúng tôi sẽ tạo một Ghim mới cho mỗi liên kết hình ảnh bổ sung được gửi.

  "https://scene.example.com/image/image_v2.jpg, https://scene.example.com/image/image_v3.jpg" tùy chọn
mobile_link Phiên bản tối ưu hóa cho thiết bị di động của trang đích của bạn. Phải bắt đầu bằng http:// hoặc https://   https://m.example.com/cat/womens-clothing/denim-shirt-0294 tùy chọn
sale_price Giá đã giảm của sản phẩm. sale_price phải thấp hơn price. Bao gồm cùng đơn vị tiền tệ như trong dữ liệu thiết lập cho price. Giá phải bao gồm đơn vị tiền tệ theo ISO-4217 nếu không phải là đô la Mỹ. Nếu bạn không bao gồm đơn vị tiền tệ, thì chúng tôi mặc định là đô la Mỹ. Chúng tôi chấp nhận đơn vị tiền tệ nằm sau giá trị số, có hoặc không có khoảng trắng. Chúng tôi không chấp nhận giá trị 0. Không sử dụng ký hiệu đơn vị tiền tệ.

<numeric>

<ISO 4217>

14.99 USD
14.99USD
14.99
14.99 GBP
tùy chọn

Mã nhận dạng sản phẩm tùy chọn

Tên cột Mô tả Cú pháp/giá trị được hỗ trợ Ví dụ Yêu cầu
item_group_id ID gốc của sản phẩm.  Tối đa 127 ký tự DS0294 bắt buộc cho các mặt hàng có nhiều biến thể

brand

Thương hiệu của sản phẩm.   Josie’s Denim tùy chọn
gtin Mã nhận dạng sản phẩm quốc tế duy nhất. Số 3234567890126 tùy chọn
mpn Số bộ phận của nhà sản xuất (Manufacturer Part Number) là các mã số bao gồm chữ và số do nhà sản xuất sản phẩm tạo ra để nhận dạng sản phẩm trong số tất cả các sản phẩm có cùng một nhà sản xuất.  Chữ và số "mpn":
"PI12345NTEREST"
tùy chọn
identifier_exists Bắt buộc khi không có mã nhận dạng sản phẩm duy nhất (GTIN hoặc MPN). Khi thuộc tính không được chỉ định, giá trị mặc định sẽ là TRUE. true
false
yes
no
true tùy chọn

Đặc tính sản phẩm tùy chọn

Tên cột Mô tả Cú pháp/giá trị được hỗ trợ Ví dụ Yêu cầu

color

Màu chính của sản phẩm   xanh dương tùy chọn
gender Giới tính gắn liền với sản phẩm. Phải là một trong những giá trị sau nếu có sử dụng: ‘male’, ‘female’, ‘unisex’ male
female
unisex
female tùy chọn
age_group Nhóm tuổi áp dụng cho phạm vi nhân khẩu học của sản phẩm. Phải là một trong những giá trị sau: ‘newborn’, ‘infant’, ‘toddler’, ‘kids’, ‘adult’ newborn
infant
toddler
kids
adult
adult tùy chọn
material Vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm.   cotton tùy chọn
pattern Mô tả mẫu được sử dụng cho sản phẩm.   kẻ ô vuông tùy chọn
size Kích thước của sản phẩm.   M tùy chọn
size_type Mô tả bổ sung cho kích thước. Phải là một trong những giá trị sau nếu có sử dụng: ‘regular’, ‘petite’, ‘plus’, ‘big_and_tall’, ‘maternity’ regular
petite
plus
big_and_tall
maternity
regular tùy chọn
size_system Cho biết hệ thống kích thước của quốc gia nơi bạn đang gửi sản phẩm. Mã quốc gia

US
UK

tùy chọn

Dữ liệu thuế và vận chuyển tùy chọn

Tên cột Mô tả Cú pháp/giá trị được hỗ trợ Ví dụ Yêu cầu
tax Mỗi nhóm thuộc tính thuế có thể bao gồm 4 thuộc tính phụ: country:region:rate (required):tax_ship
Bạn cần sử dụng tất cả các dấu hai chấm, ngay cả đối với giá trị trống.
country:region:rate(required):tax_ship US:1025433:6.00:y tùy chọn
shipping Mỗi nhóm thuộc tính phân phối có thể bao gồm 4 thuộc tính phụ: country, region, service và price (bắt buộc).
Bạn cần sử dụng tất cả các dấu hai chấm, ngay cả đối với giá trị trống.
country:region:service:price(required)

US:CA:Ground:0 USD

US::Express:13.12

tùy chọn

shipping_weight

Trọng lượng sản phẩm. Đảm bảo có khoảng trắng giữa chuỗi số và đơn vị số đo. <numeric> <metric> 3 kg
5 lbs
tùy chọn
shipping_width Chiều rộng của gói hàng cần thiết để vận chuyển sản phẩm. Đảm bảo có khoảng trắng giữa chuỗi số và đơn vị số đo. <numeric> <metric> 16 in tùy chọn
shipping_height Chiều cao của gói hàng cần thiết để vận chuyển sản phẩm. Đảm bảo có khoảng trắng giữa chuỗi số và đơn vị số đo. <numeric> <metric> 12 in tùy chọn

Tùy chọn để báo hiệu sản phẩm là dành cho người lớn

Tên cột Mô tả Cú pháp/giá trị được hỗ trợ Ví dụ Yêu cầu
adult Đặt thuộc tính này thành TRUE nếu bạn đang gửi các mặt hàng được xem là dành cho người lớn (“adult”). Dữ liệu này sẽ không hiển thị trên Pinterest. TRUE
FALSE
true tùy chọn

Nhãn tùy chỉnh tùy chọn

Nhóm sản phẩm tùy chỉnh. Dữ liệu có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau, như theo mùa, khuyến mãi, bán chạy nhất. Chúng tôi chấp nhận tối đa 5 nhãn tùy chỉnh khác nhau.

Bạn sẽ có thể tạo các nhóm sản phẩm trong Danh mục sản phẩm bằng nhãn tùy chỉnh.

Tên cột Mô tả Cú pháp/giá trị được hỗ trợ Ví dụ Yêu cầu
custom_label_0 Nhóm sản phẩm tùy chỉnh. Tối đa 1.000 ký tự

Bán chạy nhất

Khuyến mãi mùa hè

tùy chọn
custom_label_1 Nhóm sản phẩm tùy chỉnh. Tối đa 1.000 ký tự   tùy chọn
custom_label_2 Nhóm sản phẩm tùy chỉnh. Tối đa 1.000 ký tự   tùy chọn
custom_label_3 Nhóm sản phẩm tùy chỉnh. Tối đa 1.000 ký tự   tùy chọn
custom_label_4 Nhóm sản phẩm tùy chỉnh. Tối đa 1.000 ký tự   tùy chọn

Trường quảng cáo mua sắm tùy chọn

Tên cột Mô tả Cú pháp/giá trị được hỗ trợ Ví dụ Yêu cầu
ad_link Cho phép nhà quảng cáo chỉ định một URL riêng có thể dùng để theo dõi lưu lượng truy cập đến từ quảng cáo mua sắm trên Pinterest. Phải gửi URL đầy đủ bao gồm chức năng theo dõi, chứ không chỉ gửi thông số theo dõi. Tại thời điểm này, chúng tôi không hỗ trợ chức năng theo dõi lượt hiển thị. Phải bắt đầu bằng http:// hoặc https:// URL chuỗi https://www.example.com/cat/denim-shirt/item012?utm_source=Pinterest tùy chọn
condition Tình trạng của sản phẩm. Phải là một trong những giá trị sau: ‘new’, ‘used’, ‘refurbished’. new
used
refurbished
new tùy chọn
google_product_category Phân loại của sản phẩm dựa trên Phân loại sản phẩm của Google tiêu chuẩn hóa. Đây là thông tin phân loại thiết lập. Cả giá trị văn bản và mã số đều được chấp nhận. Phân loại đầy đủ Trang phục & Phụ kiện > Quần áo > Áo
212
tùy chọn

 

Thiết lập thẻ Pinterest

Thẻ Pinterest là một đoạn mã JavaScript mà bạn đặt trên trang web của mình để thu thập thông tin chi tiết về tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng đối tượng khách hàng để nhắm đến dựa trên các hoạt động mà họ đã thực hiện trên trang web của bạn.

Bạn cần gửi các trường cụ thể cho chức năng mua sắm thông qua thẻ Pinterest.

 • Phải có thẻ Pinterest được triển khai với các loại chuyển đổi sau: PageVisits, AddToCartCheckouts 
 • Phải chuyển dữ liệu sự kiện cho “product_id” dưới dạng thuộc tính cho PageVisit, AddToCartCheckouts
  • Product_id phải chuyển theo một mục hàng (sẽ không hiển thị trong trang xem Chuyển đổi).
  • Vui lòng sử dụng Tag Helper Chrome Extension (Tiện ích mở rộng Trình trợ giúp thẻ của Chrome) để kiểm tra kỹ xem bạn có ID sản phẩm chuyển lại trên các trang chi tiết sản phẩm không.
 • Dữ liệu product_id được chuyển trong thẻ phải khớp với "item_group_id" hoặc "id" được cung cấp trong nguồn dữ liệu bắt buộc
 • Tối thiểu phải có tổng cộng 100 nghìn sự kiện PageVisit và AddtoCart trong 7 ngày qua chuyển lại ID sản phẩm
   

Bước tiếp theo là gì?

Xem hướng dẫn Nhập nguồn dữ liệu bắt buộc của chúng tôi để biết cách kết nối nguồn dữ liệu sản phẩm của bạn với Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ