Tạo Ghim

Ghim là gì?

Ghim là các dấu trang mà mọi người sử dụng để lưu ý tưởng mà họ yêu thích trên Pinterest.

Mọi người có thể tìm kiếm Ghim, lưu những Ghim họ thích và nhấp vào một Ghim để tìm hiểu thêm. Là doanh nghiệp, bạn có thể tạo Ghim để trưng bày các sản phẩm và ý tưởng và bạn có thể liên kết các Ghim đó lại vào trang web của mình. Nếu có tài khoản nhà quảng cáo, thì bạn cũng có thể quảng cáo Ghim của mình.  

Tạo Ghim

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest

 2. Nhấp vàoTạo ở phía trên bên trái của trang và nhấp vào Tạo Ghim
 3. Thêm hình ảnh để tạo Ghim bằng cách nhấp vào mũi tên lên, sau đó chọn hình ảnh từ máy tính hoặc kéo và thả hình ảnh vào trình tải lên
 4. Thêm tiêu đề, mô tả và liên kết đích
  • Tùy chọn: Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa ở bên trái của Ghim để chỉnh sửa Ghim
   • Cắt: Kéo và thả các khung màu đỏ để cắt Ghim hoặc bạn nên sử dụng tỷ lệ 2:3
   • Thêm biểu trưng: Nhấp vào ★ và chọn logo

   • Thêm văn bản: Nhấp vào A và nhập văn bản của bạn vào Ghim

 5. Chọn xuất bản Ghim ngay lập tức hoặc lên lịch xuất bản vào một ngày sau đó

 6. Chọn một bảng hiện có để lưu Ghim của bạn từ menu thả xuống hoặc chọn Tạo bảng để tạo bảng mới

 7. Nhấp vào Xuất bản

 

Để theo dõi hiệu suất của Ghim của bạn, hãy kiểm tra số liệu thống kê Ghim của bạn hoặc điều hướng đến Analytics.Pinterest.com.

 

Bạn có thể chọn từ nhiều phông chữ cho văn bản.

 1. Mở ứng dụng Pinterest trên thiết bị di động và nhấn vào 
 2. Nhấn vào Ghim

 3. Chọn một hình ảnh từ bộ sưu tập mà bạn muốn Ghim 

 4. Nhấn vào Tiếp theo

 5. Nếu tạo Ghim video, hãy trượt bộ chọn sang trái hoặc phải trên hình ảnh trong video mà bạn muốn làm ảnh bìa của bạn

 6. Thêm tiêu đề, ảnh bìa, mô tả và trang web đích

 7. Chọn một bảng cho Ghim của bạn và Ghim sẽ tự động lưu

Để theo dõi hiệu suất của các Ghim hình ảnh hoặc video của bạn, hãy xem qua số liệu thống kê về Ghim hoặc điều hướng đến analytics.pinterest.com.

 1. Nhấn vào  ở dưới cùng của ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào Ghim 
 3. Chọn một hình ảnh từ thư viện mà bạn muốn Ghim 
 4. Nhấn vào Tiếp theo
 5. Nếu bạn đang tạo Ghim video, hãy trượt bộ chọn sang trái hoặc phải trên hình ảnh trong video mà bạn muốn làm ảnh bìa
 6. Thêm tiêu đề, ảnh bìa, mô tả và trang web đích
 7. Xuất bản Ghim của bạn ngay lập tức hoặc lên lịch vào một ngày sau đó
 8. Chọn một bảng cho Ghim của bạn và Ghim sẽ tự động lưu

Để theo dõi hiệu suất của Ghim của bạn, hãy kiểm tra số liệu thống kê Ghim của bạn hoặc điều hướng đến analytics.Pinterest.com.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ