Xây dựng một widget cho trang web

 

Thêm nút Theo dõi và Ghim, bảng và widget của hồ sơ để cung cấp cho mọi người nhiều cách hơn để tương tác với tài khoản Pinterest của bạn từ trang web của bạn.

Nút Theo dõi cho phép mọi người theo dõi bạn trên Pinterest và xem những thứ bạn lưu ngay trên trang nhà của họ. Các widget Ghim, bảng và hồ sơ giúp bạn hiển thị hoạt động trên Pinterest trên trang web của mình.

Để tự xây dựng các nút và tiện ích con như vậy, hãy sử dụng trình tạo widget của chúng tôi. Ngoài ra, tìm hiểu cách tạo nút lưu

Nút Theo dõi

 1. Chuyển đến theo dõi trình xây dựng nút widget
 2. Nhập URL hồ sơ của bạn
 3. Sao chép và dán mã được cung cấp trên trang web của bạn, nơi bạn muốn hiển thị widget

Ghim widget

 1. Chuyển đến trình tạo Ghim widget
 2. Nhập URL Ghim của bạn
 3. Sao chép và dán mã được cung cấp trên trang web của bạn, nơi bạn muốn hiển thị widget

Hồ sơ widget

 1. Chuyển đến trình tạo hồ sơ widget
 2. Nhập URL hồ sơ Pinterest của bạn
 3. Nhấp vào   dưới "Kích thước" để tùy chỉnh kích thước và hình dạng của nút của bạn
 4. Sao chép và dán mã được cung cấp trên trang web của bạn, nơi bạn muốn hiển thị widget

Bảng widget

 1. Chuyển đến trình tạo bảng widget
 2. Nhập URL bảng Pinterest của bạn
 3. Nhấp vào   dưới "Kích thước" để tùy chỉnh kích thước và hình dạng của nút của bạn
 4. Sao chép và dán mã được cung cấp trên trang web của bạn, nơi bạn muốn hiển thị widget

Hướng dẫn widget cho host phổ biến

 • Wordpress
 • Blogger
 • Wix
 • Tumblr
  • Trước khi thêm tiện ích con vào Tumblr, bạn sẽ cần phải đảm bảo rằng mình có một dòng JavaScript. Hãy tìm "pinit.js" trong mã HTML của bạn. Nếu bạn không thấy dòng này, hãy thêm đoạn mã sau ngay trên thẻ đóng "</body>": ​​​​​​​<script type="text/javascript" async src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ