Mẹo cho trình chỉnh sửa hàng loạt

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Trình chỉnh sửa hàng loạt giúp bạn tạo và chỉnh sửa nhiều chiến dịch quảng cáo, nhóm quảng cáo và quảng cáo cùng một lúc. Chúng tôi đã tập hợp một số mẹo ở đây để giúp trả lời các câu hỏi thường gặp nhất. Nếu bạn gặp sự cố với thông báo lỗi, hãy xem bài viết của chúng tôi về cách khắc phục lỗi trên trình chỉnh sửa hàng loạt.

Định dạng bảng số lượng lớn

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể tải tập tin CSV xuống bằng tiếng Anh và các giá trị được tải lên cũng phải bằng tiếng Anh vì chúng tôi không chấp nhận ngôn ngữ khác tại thời điểm này. 

 • Hàng 1 và 2 trong mỗi bảng số lượng lớn là các hàng tham chiếu bao gồm mô tả về các cột, cũng như các tham số đủ điều kiện và định dạng đặc biệt cần thiết cho mỗi mục. Không chỉnh sửa các hàng này.
 • Khi bạn tải xuống bảng chỉnh sửa hàng loạt, hãy lưu tệp Excel của bạn dưới dạng tệp CSV UTF-8 để đảm bảo tất cả các giá trị trong bảng mẫu được định dạng chính xác.
 • Mỗi hàng phải có một ’Hành động’ được điền vào cột A. Nếu không có hành động nào được chỉ định, chúng tôi bỏ qua hàng đó.
 • Nhập ngày chiến dịch với dấu ngoặc là [YYYY-MM-DD] để ngăn ngày định dạng lại.
 • Trong phiên bản mới của trình chỉnh sửa hàng loạt, bạn có thể xóa các giá trị cho giới hạn chi tiêu và ngày kết thúc của nhóm quảng cáo bằng cách thay thế các giá trị hiện tại bằng "XÓA".

Thiết lập chiến dịch

 • Khi tạo đối tượng mới, hãy đặt trạng thái của đối tượng thành Hiện hoạt nếu bạn đã sẵn sàng xuất bản đối tượng. Hãy nhớ rằng quảng cáo của bạn sẽ vẫn phải trải qua quá trình xem xét quảng cáo.
 • Để tạo nhiều Ghim trong một chiến dịch, hãy sao chép và dán cùng một chiến dịch và thông tin nhóm quảng cáo cho tất cả các Ghim trong chiến dịch đó.
 • Ngân sách và giá thầu sẽ sử dụng bằng tiền trong tài khoản của bạn - nếu doanh nghiệp của bạn ở Mỹ, bạn sẽ bị tính phí bằng USD.

Tìm hiểu thêm về cấu trúc chiến dịch.

  Nhắm mục tiêu

  Để thêm từ khóa mới, hãy thêm một hàng cho mỗi từ khóa và thêm vào đó "Tạo" như một hành động trong cột A.
  Bạn có thể chỉ định giá thầu cấp từ khóa. Nếu khoản này được để trống, chúng tôi sẽ sử dụng giá thầu được đặt ở cấp nhóm quảng cáo. Các chi tiết nhắm mục tiêu khác, chẳng hạn như sở thích, thiết bị và giới tính, vẫn được xác định ở cấp nhóm quảng cáo.
  Nếu bạn đang thêm từ khóa vào nhóm quảng cáo hiện tại, hãy đảm bảo xác định ID nhóm quảng cáo.
  Đối với mọi danh sách được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: sở thích, từ khóa, địa điểm), vui lòng đảm bảo kèm theo danh sách của bạn với dấu ngoặc. Ví dụ: sở thích: [thú cưng kỳ lạ, côn trùng, động vật có vú, động vật dễ thương] hoặc địa điểm: [662,525,124522,826047]

  Xem tất cả các mã nhắm mục tiêu bạn có thể sử dụng:

  Bạn vẫn cần trợ giúp?
  Liên hệ