Chọn mục tiêu chiến dịch

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Mục tiêu chiến dịch của bạn xác định cách bạn chọn giá thầu trong phiên đấu giá quảng cáo và định dạng quảng cáo nào có sẵn để quảng cáo. Chọn mục tiêu chiến dịch phản ánh tốt nhất các mục tiêu kinh doanh của bạn.

Nhận thức về thương hiệu

Cách thức hoạt động: Giúp mọi người khám phá thương hiệu, sản phẩm hoặc các dịch vụ khác của bạn.
Cách đặt giá thầu: Đặt giá thầu CPM tối đa hay mức giá tối đa bạn sẵn sàng trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị của quảng cáo của bạn.

Tìm hiểu cách thiết lập chiến dịch.

Lượt xem video

Cách thức hoạt động: Tối ưu hóa chất lượng lượt xem, thời gian xem trung bình và tỷ lệ hoàn thành cho những người có nhiều khả năng xem video của bạn nhất.
Cách đặt giá thầu: Đặt giá thầu CPV tối đa hoặc mức giá tối đa bạn sẵn sàng trả cho mỗi lượt xem khi mọi người xem video của bạn từ 2 giây trở lên.

Tìm hiểu thêm về chiến dịch video.

Lưu lượng truy cập

Cách thức hoạt động: Tăng số lượt truy cập vào trang web của bạn.
Cách đặt giá thầu: Chọn Tự động để Pinterest quản lý giá thầu của bạn hoặc chọn Tùy chỉnh và đặt chi phí mỗi lần nhấp chuột tối đa (CPC) mà bạn sẵn sàng trả khi mọi người nhấp qua quảng cáo để truy cập vào trang web của bạn.

Tìm hiểu thêm về chiến dịch lưu lượng truy cập.

Chuyển đổi

Cách thức hoạt động: Thúc đẩy mọi người thực hiện các hành động như thanh toán, đăng ký hoặc thêm vào giỏ hàng trên trang web của bạn.
Cách đặt giá thầu: Chọn Tự động để Pinterest quản lý giá thầu của bạn hoặc chọn Tùy chỉnh và đặt ngân sách và chi phí trung bình cho mỗi hành động (CPA) mà bạn sẵn sàng trả khi mọi người nhấp qua quảng cáo để truy cập trang web của bạn.

Tìm hiểu thêm về chiến dịch Chuyển đổi.

Danh mục mua sắm

Cách thức hoạt động: Giúp mọi người khám phá các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong khi tìm kiếm trên Pinterest để tìm cảm hứng.
Cách đặt giá thầu: Đặt chi phí mỗi lần nhấp chuột tối đa (CPC) hoặc đặt giá thầu oCPM, mức tối đa được tối ưu hóa bạn sẵn sàng trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị của quảng cáo của bạn. Khi bạn đặt giá thầu oCPM, bạn cũng sẽ đặt chi phí mục tiêu cho mỗi hành động (CPA).

Tìm hiểu thêm về chiến dịch Mua sắm.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ