Mục tiêu chiến dịch

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Learn more

Mục tiêu chiến dịch của bạn xác định cách bạn chọn giá thầu trong phiên đấu giá quảng cáo và định dạng quảng cáo nào có sẵn để quảng cáo. Chọn mục tiêu chiến dịch phản ánh tốt nhất các mục tiêu kinh doanh của bạn.

Nhận thức về thương hiệu

Cách thức hoạt động: Giúp mọi người khám phá thương hiệu, sản phẩm hoặc các dịch vụ khác của bạn
Cách đặt giá thầu: Đặt giá thầu CPM tối đa hay mức giá tối đa bạn sẵn sàng trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị của quảng cáo của bạn

Tìm hiểu cách thiết lập chiến dịch

Lượt xem video

Cách thức hoạt động: Tối ưu hóa chất lượng lượt xem, thời gian xem trung bình và tỷ lệ hoàn thành cho những người có nhiều khả năng xem video của bạn nhất
Cách đặt giá thầu: Đặt giá thầu CPV tối đa hoặc mức giá tối đa bạn sẵn sàng trả cho mỗi lượt xem khi mọi người xem video của bạn từ 2 giây trở lên

Tìm hiểu thêm về các chiến dịch video

Lưu lượng truy cập

Cách thức hoạt động: Thu hút số lượt truy cập vào trang web của bạn
Cách đặt giá thầu: Đặt CPC hay chi phí mỗi lần nhấp chuột tối đa, khi mọi người nhấp qua quảng cáo để truy cập trang web của bạn

Tìm hiểu thêm về chiến dịch tăng truy cập

Cài đặt ứng dụng

Cách thức hoạt động: Tối ưu hóa lượt truy cập vào trang tải xuống ứng dụng hoặc cài đặt ứng dụng của bạn
Cách đặt giá thầu: Đặt giá thầu CPM hay mức giá tối đa bạn sẵn sàng trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị của quảng cáo của bạn

  • Giá thầu CPM của bạn sẽ tự động điều chỉnh để tối ưu hóa cho những người có khả năng cài đặt ứng dụng của bạn nhất và đạt được CPI mục tiêu hoặc chi phí cho mỗi lần cài đặt

Tìm hiểu thêm về chiến dịch cài đặt ứng dụng

Chuyển đổi

Cách thức hoạt động: Thúc đẩy mọi người thực hiện các hành động như Thanh toán, Đăng ký hoặc Thêm vào giỏ hàng trên trang web của bạn
Cách đặt giá thầu: Đặt ngân sách và nhắm mục tiêu CPA hay giá mỗi hành động trung bình khi mọi người nhấp qua quảng cáo để vào trang web của bạn

Tìm hiểu thêm về Chiến dịch chuyển đổi

Danh mục mua sắm

Cách thức hoạt động: Mọi người khám phá các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong khi tìm kiếm trên Pinterest để lấy cảm hứng
Cách đặt giá thầu: Đặt CPC tối đa hoặc chi phí cho mỗi lần nhấp hoặc đặt giá thầu oCPM, giá tối đa được tối ưu hóa bạn sẵn sàng trả cho mỗi 1.000 lần hiển thị mà Ghim quảng cáo của bạn phân phối

  • Khi bạn đặt giá thầu oCPM, bạn cũng sẽ đặt CPA mục tiêu hoặc chi phí cho mỗi hành động

Tìm hiểu thêm về Chiến dịch mua sắm

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ