Xác nhận trang web của bạn

Bạn có thể xác minh quyền sở hữu trang web của mình để truy cập chức năng phân tích trang web và cho mọi người biết nơi họ có thể tìm thêm nội dung của bạn. Ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị bên cạnh bất kỳ Ghim nào được lưu từ trang web của bạn và một biểu tượng quả địa cầu sẽ xuất hiện ở bên cạnh URL trang web trên hồ sơ của bạn.

Để xác minh quyền sở hữu trang web, bạn sẽ cần phải thêm thẻ meta hoặc tải tệp HTML lên bản mã HTML trên trang web của bạn. Bạn có thể xác minh quyền sở hữu một trang web trên hồ sơ của bạn và mỗi tài khoản Pinterest chỉ xác minh được một trang web.

Trước khi bắt đầu

Bạn hoặc doanh nghiệp của bạn phải sở hữu miền cấp hai (như là example.com) hoặc một miền phụ (như là ads.example.com). Trừ khi miền phụ định tuyến đến cùng một nơi như miền cấp hai (nếu www.example.com giống với example.com), chúng tôi sẽ coi đó là một miền riêng trong hệ thống của mình.

Thêm một thẻ meta vào trang web của bạn

 1. Đăng nhập vào Pinterest từ trình duyệt web và nhấp vào mũi tên xuống ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Chọn Cài đặt
 3. Nhấp vào Xác nhận từ bảng điều hướng bên trái
 4. Trong phần Xác nhận trang web của bạn, hãy nhập URL trang web của bạn và nhấp vào Xác nhận 
 5. Chọn Thêm thẻ HTML
 6. Sao chép thẻ và nhấp vào Tiếp theo
 7. Truy cập index.html tệp của trang web của bạn và thêm thẻ vào phần <head> trước phần <body>
 8. Quay trở lại Pinterest và nhấp vào Gửi

Tải tệp HTML lên trang web của bạn

 1. Đăng nhập vào Pinterest từ trình duyệt web và nhấp vào mũi tên xuống ở góc trên bên phải để mở menu.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Nhấp vào Xác nhận từ bảng điều hướng bên trái.
 4. Trong phần Xác nhận trang web của bạn, hãy nhập URL trang web của bạn và nhấp vào Xác nhận
 5. Chọn Tải lên tệp HTML.
 6. Nhấp vào Tải xuống, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 7. Tải tệp HTML lên máy chủ web của bạn tại thư mục gốc. Nếu bạn tải lên thư mục con, thì chúng tôi sẽ không thể truy cập tệp đó.
 8. Quay lại Pinterest và nhấp vào Gửi.

Sau khi bạn nhấp vào Gửi, chúng tôi sẽ tự động kiểm tra thẻ meta và yêu cầu xác minh quyền sở hữu trang web của bạn. Khi trang web của bạn đã được xác minh bạn có thể xóa thẻ hoặc tệp HTML. Chỉ những thay đổi cho trang web được thực hiện trong phần cài đặt Pinterest mới có thể sẽ xóa yêu cầu xác minh.

Hướng dẫn cho các web hosting phổ biến

Host Phương pháp Hướng dẫn
Big Cartel Thẻ Meta https://help.bigcartel.com/edit-your-theme-code
Big Commerce Thẻ Meta https://support.bigcommerce.com/articles/Public/Advertising-with-Pinter…
Blogspot Thẻ Meta https://blog.tailwindapp.com/pinterest-site-verification-a-step-by-step…
Bluehost Tệp HTML https://my.bluehost.com/hosting/help/2237
FatCow Tệp HTML http://www.fatcow.com/help/article/ftp-how-to-connect-using-file-manager
GoDaddy Tệp HTML https://www.godaddy.com/help/upload-files-3239
HostGator Tệp HTML https://support.hostgator.com/articles/cpanel/how-to-upload-a-file-usin…
HostMetro Tệp HTML https://secure.hostmetro.com/billing/knowledgebase.php?action=displayar…
iPage Tệp HTML http://members.ipage.com/knowledgebase/read_article.bml?kbid=7410
Prestashop Thẻ Meta https://dh42.com/blog/free-prestashop-pinterest-verification-module/
StoreEnvy Thẻ Meta https://support.storenvy.com/customer/portal/articles/1090698-how-do-i-…-
Shopify Thẻ Meta hoặc tệp HTML https://help.shopify.com/themes/customization/store/verify-domain-with-…
SiteGround Tệp HTML https://www.siteground.com/tutorials/cpanel/file-manager/
Squarespace Connect accounts https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/206543577-Using-Pinte…
Tumblr Thẻ Meta hoặc tệp HTML https://tumblr.zendesk.com/hc/articles/230778847-Custom-HTML
Weebly Thẻ Meta https://hc.weebly.com/hc/articles/202015948-Verify-Your-Site-with-Pinte…
Wix Thẻ Meta https://support.wix.com/article/verifying-your-domain-with-pinterest
Wordpress Thẻ Meta https://support.wordpress.com/webmaster-tools/#pinterest-site-verificat…
Zenfolio Thẻ Meta https://www.zenfolio.com/z/help/support-center#/customer/portal/article…
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ