Xác nhận trang web của bạn

Xác nhận trang web của bạn để có quyền truy cập vào công cụ phân tích cho các Ghim bạn phát hành từ trang web của mình, số liệu phân tích cho các Ghim mà người khác tạo từ trang web của bạn và cho mọi người biết họ có thể tìm thấy thêm nội dung của bạn ở đâu. Ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị bên cạnh bất kỳ Ghim nào đến từ trang web của bạn cũng như nút "Theo dõi" cho tài khoản Pinterest của bạn và biểu tượng quả cầu được chọn sẽ xuất hiện bên cạnh URL trang web trên hồ sơ của bạn. Nếu là người tạo hoặc người bán được xác minh, bạn sẽ thấy dấu kiểm màu xanh dương. 

Bạn có thể xác nhận nhiều trang web cho mỗi tài khoản Pinterest. Các trang web đó phải là miền cấp hai (như vidu.com), miền phụ (như quangcao.vidu.com) hoặc miền đường dẫn phụ (như vidu.com/vn). Trừ khi miền phụ chuyển đến cùng một nơi với miền cấp hai, miền đó sẽ được coi là một miền riêng biệt trong hệ thống của chúng tôi. Bạn cần xác nhận trang web của mình bằng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. 

Để tìm hiểu cách xác nhận tài khoản mạng xã hội, hãy đọc bài viết của chúng tôi về cách Xác nhận tài khoản Instagram, Etsy hoặc YouTube của bạn

Trước khi bắt đầu

Thêm thẻ HTML vào trang web của bạn

Thẻ HTML là một đoạn văn bản mô tả nội dung của trang web. Bạn phải thêm thẻ HTML vào mã nguồn trang web của mình để Pinterest có thể xác nhận rằng bạn sở hữu trang web mà bạn muốn xác nhận. Hãy lưu ý rằng các máy chủ lưu trữ trang web khác nhau có hướng dẫn khác nhau đối với việc truy cập mã nguồn.

Tải tệp HTML lên trang web của bạn

Tệp HTML chứa Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản (HTML), dùng để định dạng cấu trúc của trang web. Tệp này được lưu trữ ở định dạng văn bản tiêu chuẩn và chứa các thẻ xác định bố cục trang và nội dung của trang, bao gồm cả văn bản, bảng, hình ảnh và siêu liên kết. Bạn tải tệp này xuống từ Pinterest và tải lên máy chủ web của trang web của bạn. Hãy lưu ý rằng các máy chủ lưu trữ trang web khác nhau có hướng dẫn khác nhau đối với việc tải tệp HTML lên mã HTML của trang web. 

Thêm bản ghi DNS TXT vào máy chủ miền của bạn

Bản ghi Hệ thống tên miền (DNS) chứa thông tin văn bản về trang web của bạn và đóng vai trò hướng dẫn về cách máy chủ sẽ phản hồi yêu cầu. Bạn phải thêm bản ghi TXT vào DNS của trang web để Pinterest có thể xác nhận rằng bạn sở hữu trang web mà bạn muốn xác nhận quyền sở hữu. 

Hướng dẫn cho các nhà cung cấp trang web khác nhau

Host Hướng dẫn
Big Cartel Thẻ HTML
BigCommerce Thẻ HTML
Blogger Thẻ HTML
Bluehost Tệp HTML
Etsy Cài đặt Pinterest
FatCow Tệp HTML
GoDaddy Tệp HTML
HostGator Tệp HTML
HostMetro Tệp HTML
Instagram Cài đặt Pinterest
iPage Tệp HTML
Prestashop Thẻ HTML
StoreEnvy Thẻ HTML
Shopify Thẻ HTML hoặc tệp HTML
SiteGround Tệp HTML
Squarespace Connect accounts
Tumblr Thẻ HTML hoặc tệp HTML
Weebly Thẻ HTML
Wix Thẻ HTML
Wordpress Thẻ HTML 
YouTube Cài đặt Pinterest
Zenfolio Thẻ HTML
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ