Kết nối danh mục sản phẩm của bạn từ GoDataFeed

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Khi bạn đã nhập dữ liệu sản phẩm của mình vào GoDataFeed và ánh xạ bảng tin Pinterest, thì bạn sẽ cần tìm URL nguồn dữ liệu của mình. Pinterest sẽ sử dụng URL nguồn dữ liệu này để tải xuống và cập nhật dữ liệu sản phẩm của bạn.

Tìm URL nguồn dữ liệu của bạn

  1. Từ giao diện quản trị GoDataFeed, hãy chuyển đến Bảng tin sau đó nhấp vào Pinterest.
  2. Nhấp vào Cài đặt.
  3. Tạo URL kéo bảng tin của bạn.
  4. Sao chép và dán URL kéo bảng tin từ GoDataFeed vào tài khoản Pinterest của bạn dưới dạng URL nguồn dữ liệu.

Tìm hiểu cách thiết lập nguồn dữ liệu.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ