Kết nối Cửa hàng Trực tuyến Square với Pinterest

Trước khi bạn bắt đầu

  • Đăng nhập vào tài khoản Pinterest của bạn. Trước khi bạn bắt đầu sử dụng bảng điều khiển Square, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản bạn muốn kết nối với Square. Bạn cần trợ giúp để đăng nhập hoặc đăng xuất? Hãy xem bài viết Đăng nhập và đăng xuất khỏi Pinterest.
  • Miền tùy chỉnh. Bạn sẽ cần một miền tùy chỉnh cho Cửa hàng Trực tuyến Square của mình. Bạn cần thiết lập một miền tùy chỉnh? Xem bài viết trong Trung tâm Trợ giúp của Square: Tạo Cửa hàng Trực tuyến

Kết nối Cửa hàng Square với Pinterest 

  1. Đăng nhập vào Cửa hàng Trực tuyến trong Bảng điều khiển Square và nhấp vào Cài đặt trang web > Tích hợp
  2. Nhấp vào danh sách thả xuống Thẻ chuyển đổi và xác minh trên Pinterest
  3. Nhấp vào Xác minh và thêm thẻ sau khi đọc nguyên tắc về thẻ
  4. Bạn sẽ thấy lời nhắc "Cho phép Square E-commerce sử dụng tài khoản của bạn". Xác minh rằng bạn đang kết nối với đúng tài khoản Pinterest.
    • Đúng tài khoản: Nhấp vào Ủy quyền cho Ứng dụng
    • Sai tài khoản : Nhấp vào Đăng xuất và đăng nhập vào tài khoản Pinterest bạn muốn kết nối với Square

Bây giờ tài khoản của bạn đã được kết nối, chúng tôi sẽ xác minh miền của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa một ngày, hãy kiểm tra lại khi bạn muốn.

Bước tiếp theo là gì?

Bắt đầu sử dụng tính năng Mua sắm trên Pinterest

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ