Tạo bảng

Xem hướng dẫn cho:

Bảng là nơi bạn lưu, thu thập và sắp xếp các Ghim của mình. Bạn có thể tạo bảng mới từ hồ sơ của mình hoặc khi bạn tạo Ghim mới. Sử dụng bảng để sắp xếp Ghim doanh nghiệp của bạn để mọi người có thể dễ dàng theo dõi hồ sơ của bạn hoặc khám phá ý tưởng của bạn.

Tạo bảng từ hồ sơ

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấp vào Bảng ở trên cùng, ngay dưới ảnh hồ sơ của bạn

 2. Nhấp vào   hoặc Tạo bảng

 3. Nhập tên cho bảng của bạn và chuyển đổi công tắc nếu bạn muốn giữ bảng này bí mật

 4. Nhấp vào Tạo

Tạo bảng từ hồ sơ

 1. Mở hồ sơ của bạn và nhấn    ở góc trên bên phải
 2. Chọn Tạo bảng
 3. Nhập tên cho bảng của bạn và chuyển đổi công tắc nếu bạn muốn giữ bảng này bí mật

 4. Nhấn Tạo

Tạo bảng từ hồ sơ

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn   ở góc trên cùng bên phải

 2. Chọn Bảng

 3. Nhập tên cho bảng của bạn và chuyển đổi công tắc nếu bạn muốn giữ bảng này bí mật

 4. Nhấn Tạo
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ