Tạo một Ghim băng truyền

Một Ghim băng truyền là một Ghim với nhiều hình ảnh. Ghim băng truyền là một cách tuyệt vời để giới thiệu các tính năng khác nhau của một sản phẩm, quảng cáo nhiều sản phẩm cùng một lúc, hoặc kể câu chuyện thương hiệu của bạn theo từng chương.

Mọi người xem Ghim Băng truyền trong bảng tin nhà của họ giống như bất kỳ Ghim nào khác. Họ có thể vuốt qua những hình ảnh khác nhau - mà chúng tôi gọi các thẻ - trực tiếp từ bảng tin nhà. Hoặc họ có thể nhấn vào Ghim Băng truyền và vuốt qua mỗi thẻ và trang web tương ứng, về cơ bản là vuốt qua các trang web đích khác nhau. Khi ai đó lưu một Ghim Băng truyền, họ lưu toàn bộ Ghim bao gồm tất cả các thẻ bên trong đó.

Tạo một Ghim băng truyền

Bất cứ ai có tài khoản doanh nghiệp có tham gia thị trường quảng cáo đều có thể tạo Ghim Băng truyền. 

 1. Nhấp vào “Quảng cáo” ở góc trên cùng bên trái và nhấp vào Tạo quảng cáo.
 2. Chọn mục tiêu cho chiến dịch của bạn.
 3. Tạo tiêu đề và thiết lập ngân sách hoặc để trống phần này nếu bạn không muốn quảng cáo các Ghim Băng truyền đó.
 4. Đặt cho nhóm quảng cáo của bạn một tiêu đề, thêm chi tiết đối tượng mục tiêu cho chiến dịch của bạn và đặt giá thầu nếu bạn đang quảng cáo nó.
 5. Nhấp vào ở bên phải của thanh tìm kiếm và chọn Ghim Băng truyền.
  • Các Ghim hiển thị trong tab "Tất cả Ghim" đủ điều kiện để sử dụng trong Ghim Băng truyền.
 6. Nhấp vào Tạo Ghim Băng truyền .
  • Bạn cũng có thể chọn Ghim Băng truyền đã tạo.
 7. Tải lên từ 2 đến 5 hình ảnh cho Ghim Băng truyền của bạn theo thứ tự bạn muốn hiển thị. Lưu ý rằng tại thời điểm này bạn chỉ có thể sử dụng hình ảnh tĩnh trong Ghim Băng truyền và tỷ lệ hình phải là 1:1 (vuông) hoặc 2:3 (dọc). Nhấp vào trên hình ảnh của bạn để chỉnh sửa tỷ lệ ảnh.
 8. Thêm tiêu đề và mô tả; nếu bạn muốn mỗi thẻ đều có văn bản khác nhau, hãy tắt tùy chọn "Áp dụng văn bản cho tất cả", nếu không tiêu đề và mô tả sẽ được sao chép cho mỗi thẻ.
 9. Nhập URL đích. Mỗi thẻ có thể liên kết đến cùng một trang web hoặc các trang web khác nhau.
 10. Chọn một bảng để Ghim băng truyền được lưu vào bằng cách bấm vào bảng.
 11. Nhấp vào Xem lại quảng cáo.

Lưu ý rằng nếu bạn quảng cáo các Ghim Băng truyền, thì các khoản phí cho lần hiển thị của Ghim sẽ được tính như một thực thể, chứ không phải theo mỗi lần vuốt. Báo cáo cũng sẽ đại diện cho Ghim dưới dạng một thực thể duy nhất và không phản ánh mức độ tương tác với mỗi thẻ.

Tạo một Ghim băng truyền với Trình chỉnh sửa hàng loạt

 1. Sau khi điều hướng đến Trình chỉnh sửa hàng loạt, nhấp vào Tải về tờ mẫu.

 2. Nhập "CAROUSEL" (băng truyền) làm định dạng quảng cáo.

 3. Nhấp vào Chọn hình ảnh và thêm 2 đến 5 hình ảnh cho Ghim Băng truyền

 4. Điền vào các trường bắt buộc cụ thể của Ghim Băng truyền: tên tập tin hình ảnh, tiêu đề, mô tả, URL Ghim tự nhiên và URL đích. Không điền vào cột Ghim Quảng cáo.

 5. Bấm quá trình.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ