Tạo một Ghim băng truyền

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Một Ghim băng truyền là một Ghim với nhiều hình ảnh. Ghim băng truyền là một cách tuyệt vời để giới thiệu các tính năng khác nhau của một sản phẩm, quảng cáo nhiều sản phẩm cùng một lúc, hoặc kể câu chuyện thương hiệu của bạn theo từng chương.

Mọi người xem Ghim Băng truyền trong bảng tin nhà của họ giống như bất kỳ Ghim nào khác. Họ có thể vuốt qua những hình ảnh khác nhau (hay thẻ) trực tiếp từ bảng tin nhà. Hoặc họ có thể nhấn vào Ghim Băng truyền và vuốt qua mỗi thẻ và trang web tương ứng, về cơ bản là vuốt qua các trang đích khác nhau. Khi ai đó lưu một Ghim Băng truyền, họ lưu toàn bộ Ghim bao gồm tất cả các thẻ bên trong đó.

Tạo một Ghim băng truyền

Bất cứ ai có tài khoản doanh nghiệp tại một thị trường quảng cáo đều có thể tạo Ghim Băng truyền. 

 1. Từ tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest của bạn, hãy nhấp vào Quảng cáo ở góc trên bên trái và chọn Tạo quảng cáo
 2. Chọn Mục tiêu chiến dịch và thêm Chi tiết chiến dịch (tên chiến dịch và giới hạn chi tiêu hàng ngày cũng như trọn đời hoặc để trống trường này nếu bạn không muốn quảng cáo băng truyền)
 3. Nhấp vào Tiếp tục
 4. Thêm Chi tiết nhóm quảng cáo, Nhắm mục tiêu và Giá thầu (nếu bạn đang quảng cáo)
 5. Trong Quảng cáo ở dưới cùng, hãy nhấp vào biểu tượng bộ lọc ở bên phải của thanh tìm kiếm và chọn Ghim Băng truyền
  • Các Ghim hiển thị trong tab "Tất cả Ghim" đủ điều kiện để sử dụng trong Ghim Băng truyền
 6. Nhấp vào Tạo Ghim Băng truyền
  • Bạn cũng có thể chọn Ghim Băng truyền đã tạo
 7. Tải lên từ 2 đến 5 hình ảnh cho Ghim Băng truyền của bạn theo thứ tự bạn muốn hiển thị
  • Tại thời điểm này bạn chỉ có thể sử dụng hình ảnh tĩnh trong Ghim Băng truyền và tỷ lệ khung hình phải là 1:1 (vuông) hoặc 2:3 (dọc)
 8. Thêm tiêu đềmô tả và URL đích
  • Nếu bạn muốn mỗi thẻ có một mô tả khác nhau, hãy tắt "Áp dụng văn bản cho tất cả"
  • Mỗi thẻ có thể liên kết đến cùng một trang web hoặc trang web khác nhau
 9. Chọn bảng cho băng truyền
 10. Nhấp vào Xem lại quảng cáo

Lưu ý: Nếu bạn quảng cáo Ghim Băng truyền, thì phí cho lượt hiển thị của Ghim sẽ được tính như một đối tượng, chứ không phải theo mỗi lần vuốt. Báo cáo cũng sẽ đại diện cho Ghim dưới dạng một đối tượng duy nhất và không phản ánh mức độ tương tác với mỗi thẻ.

Tạo một Ghim băng truyền với Trình chỉnh sửa hàng loạt

 1. Từ tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest của bạn, hãy nhấp vào Quảng cáo ở góc trên bên trái và chọn Trình chỉnh sửa hàng loạt
 2. Nhấp vào Tải xuống bảng tính mẫu
 3. Nhập CAROUSEL làm loại quảng cáo
 4. Nhấp vào Chọn hình ảnh và thêm 2-5 hình ảnh cho Ghim băng truyền của bạn
 5. Điền vào các trường bắt buộc cụ thể của Ghim Băng truyền: tên tập tin hình ảnh, tiêu đề, mô tả, URL Ghim tự nhiên và URL đích
  • Không điền vào các cột Quảng cáo
 6. Nhấp vào Tiến hành
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ