Tạo báo cáo tùy chỉnh

Trong trung tâm báo cáo, bạn có thể tùy chỉnh mẫu báo cáo để xem tất cả thông tin mình cần trong 1 báo cáo. Xem lịch sử báo cáo của bạn để xem cập nhật trạng thái theo thời gian thực và chạy lại các báo cáo trong quá khứ.

Tạo báo cáo tùy chỉnh

 1. Từ tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn, hãy nhấp vào Quảng cáo ở góc trên cùng bên trái
 2. Nhấp vào Báo cáo
 3. Nhấp vào Xuất ở trên bảng báo cáo, sau đó chọn Tạo báo cáo tùy chỉnh
 4. Trong "Loại báo cáo" ở phía bên trái của màn hình, hãy nhấp vào   để chọn mẫu báo cáo
 5. Đặt tiêu đề báo cáo và khoảng thời gian hoặc phạm vi ngày trong phần "Chi tiết báo cáo"
 6. Chỉnh sửa các tùy chọn có sẵn trong phần "Thiết lập dữ liệu" để tùy chỉnh dữ liệu báo cáo
 7. Thêm và xóa cột cho báo cáo
  • Tìm kiếm một cột trong thanh tìm kiếm
  • Nhấp vào   bên cạnh một danh mục để duyệt qua các tùy chọn cột
  • Nhấp vào   bên cạnh tên cột để xóa cột đó khỏi báo cáo
 8. Nhấp vào Chạy báo cáo

Khi nhấp vào Chạy báo cáo, bạn sẽ truy cập vào trang lịch sử báo cáo của mình. Hãy để ý cột trạng thái báo cáo để xem báo cáo của bạn đã hoàn tất thành công hay chưa.

Xem lịch sử báo cáo

Để xem lịch sử báo cáo, hãy nhấp vào Xuất ở phía trên bảng báo cáo trong bảng điều khiển báo cáo rồi chọn Xem lịch sử báo cáo. Tại đây, bạn sẽ thấy cập nhật trạng thái báo cáo theo thời gian thực trên các báo cáo bạn đã tạo trong trình tạo báo cáo.

Trên trang lịch sử báo cáo, bạn có thể:

 • Hủy báo cáo trong khi báo cáo vẫn đang xử lý
 • Chạy lại báo cáo bị hủy hoặc không thành công
 • Tải xuống báo cáo đã hoàn tất

Báo cáo được lưu trữ trong lịch sử báo cáo của bạn trong vòng 3 ngày sau khi tạo. Lưu ý rằng bất kỳ báo cáo nào được tạo từ bảng báo cáo sẽ không có sẵn trong lịch sử báo cáo của bạn.

Tìm hiểu cách xuất báo cáo từ bảng báo cáo.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ