Tạo Nhóm Quảng Cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Nhóm quảng cáo đặt nhắm mục tiêu, ngày chạy, giá thầu và ngân sách cho tất cả các quảng cáo trong nhóm. Tìm hiểu thêm về cấu trúc chiến dịch.

Tạo nhóm quảng cáo

 1. Từ tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn, hãy nhấp vào Quảng cáo
  • Để tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch mới, hãy chọn Tạo quảng cáo
   • Nhấp vào Nhóm quảng cáo trong thanh điều hướng bên trái
  • Để tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch hiện tại, hãy chọn Báo cáo
   • Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh chiến dịch bạn muốn thêm nhóm quảng cáo vào
   • Nhấp vào Nhóm quảng cáo
   • Nhấp vào Tạo nhóm quảng cáo
 2. Nhập tên cho nhóm quảng cáo mới
 3. Nếu bạn muốn nhắm mục tiêu một đối tượng khán giả cụ thể, hãy nhấp vào Tạo đối tượng mới
 4. Tìm kiếm và chọn sở thích và từ khóa để nhắm mục tiêu
 5. Thêm chi tiết nhắm mục tiêu của bạn về giới tính, địa vị trí, ngôn ngữ hoặc thiết bị
  • Khi nhập thông tin nhắm mục tiêu, bạn sẽ thấy thay đổi kích thước đối tượng tối đa để phản ánh số người đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu của bạn mà chúng tôi dự kiến sẽ thấy trên Pinterest trong khoảng thời gian 30 ngày
  • Kích thước đối tượng tối đa không phản ánh kết quả dự kiến của chiến dịch, mà phụ thuộc vào các yếu tố bổ sung, ví dụ như giá thầu, ngân sách và ngày khởi chạy  
 6. Chọn vị trí quảng cáo
 7. Để tự động mở rộng các sở thích và từ khóa đã chọn dựa trên Ghim của bạn, hãy chọn hộp bên cạnh "Sử dụng Ghim của bạn để mở rộng phạm vi nhắm mục tiêu của bạn"
 8. Chọn giữa ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách trong thời hạn xác định, sau đó nhập ngân sách của bạn
  • Với ngân sách trong thời hạn xác định, bạn được yêu cầu đặt ngày kết thúc 
  • Bạn không thể chỉnh sửa loại ngân sách sau khi đã tạo nhóm quảng cáo
 9. Nhập ngày và giờ bắt đầu và kết thúc cho quảng cáo của bạn (Lưu ý: tất cả thời gian trong Trình quản lý quảng cáo đều ở múi giờ UTC)
 10. Đặt giá thầu cho quảng cáo và chọn tốc độ phân phối quảng cáo
 11. Để tạo nhóm quảng cáo ở trạng thái tạm dừng, hãy chọn hộp bên cạnh "Tạm dừng nhóm quảng cáo?"
 12. Cuộn xuống để chọn quảng cáo của bạn hoặc nhấp vào Khởi chạy
  • Nếu chiến dịch của bạn thiếu bất kỳ thông tin cần thiết nào, thì lỗi sẽ được đánh dấu bằng màu cam ở phía bên trái màn hình
  • Nhấp vào các chủ đề được đánh dấu trong thanh điều hướng bên trái để chuyển đến phần đó và khắc phục mọi lỗi hiện có

Thông tin bạn nhập sẽ lưu khi bạn chuyển từ bước này sang bước khác. Nếu bạn thoát khỏi cửa sổ trước khi nhấp vào Khởi chạy, thì nội dung bạn đang thực hiện sẽ bị mất.

Khi bạn nhấp vào Khởi chạy, các Ghim của bạn sẽ trải qua quá trình xem xét quảng cáo của chúng tôi để đảm bảo chúng tuân theo nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi.

Tìm hiểu cách chọn Ghim để quảng bá.
 

Các bài viết khác

Skip Các bài viết khác Links
End of Các bài viết khác Links
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ