Tạo và quản lý quảng cáo trên thiết bị di động

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Công cụ quảng cáo trên thiết bị di động cho phép bạn tạo và quản lý quảng cáo bằng cách sử dụng ứng dụng Pinterest trên iPhone, Android hoặc máy tính bảng. Các công cụ này bao gồm các lựa chọn nhắm mục tiêu đơn giản và có quá trình tạo quảng cáo nhanh hơn.

Tạo quảng cáo trên thiết bị di động

 1. Mở ứng dụng Pinterest trên thiết bị và đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp của bạn trên Pinterest. 
 2. Nhấn vào Quảng cáo Ghim. Nếu bạn đã có quảng cáo trên Pinterest, hãy cuộn đến Quảng cáo của bạn, nhấn vào Xem thêm, sau đó nhấn vào Tạo quảng cáo mới.
 3. Chọn Ghim để quảng cáo và nhấn vào Quảng cáo Ghim.
 4. Điền các chi tiết nhắm mục tiêu của bạn rồi nhấn vào Tiếp theo.
  • Chọn Tự động nếu bạn muốn Pinterest xác định đối tượng tốt nhất dựa trên chi tiết Ghim của bạn, sau đó nhấn vào Tiếp theo.
  • Chọn Tùy chỉnh nếu bạn muốn nhắm mục tiêu độ tuổi, giới tính, vị trí hoặc sở thích cụ thể, sau đó nhấn vào Tiếp theo.
 5. Sử dụng các thanh trượt hoặc nhập một số vào các hộp bên cạnh Thời lượngNgân sách hàng ngày để đặt thời lượng quảng cáo và ngân sách hàng ngày, sau đó nhấn vào Tiếp theo.
 6. Xem lại chi tiết quảng cáo của bạn. Nếu là nhà quảng cáo mới, thì bạn sẽ được nhắc chấp nhận các điều khoản của chúng tôi.
 7. Nhấp vào Đăng quảng cáo. Quảng cáo của bạn sẽ được đưa vào danh sách chờ để xem xét. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi xem xét xong quảng cáo và kết quả có chấp thuận quảng cáo hay không.

Khi quảng cáo của bạn được chấp thuận, hãy nhấn vào Xem thêm bên dưới Quảng cáo của bạn để xem dữ liệu báo cáo của bạn. Bạn có thể tạm dừng chiến dịch bất kỳ lúc nào hoặc chỉnh sửa ngân sách, thông tin nhắm mục tiêu, tên và URL của mình.

Chỉnh sửa quảng cáo trên thiết bị di động

 1. Mở ứng dụng Pinterest trên thiết bị và đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest của bạn.
 2. Cuộn xuống Quảng cáo của bạn và nhấn vào Xem thêm.
 3. Nhấn vào Đang hoạt động hoặc Đã tạm dừng để xem quảng cáo dựa trên trạng thái.
 4. Nhấp vào quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Bạn có thể chỉnh sửa Liên kết đích, Tên quảng cáo, Chi tiết quảng cáoNhắm mục tiêu. Bạn cũng có thể tạm dừng quảng cáo đang hoạt động. 

Nếu bạn muốn chỉnh sửa nhiều chi tiết hơn những gì bạn thấy trong ứng dụng, vui lòng sử dụng Trình quản lý quảng cáo trên máy tính. 

Xem báo cáo trên thiết bị di động

 1. Mở ứng dụng Pinterest trên thiết bị và đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp của bạn trên Pinterest. 
 2. Cuộn xuống Quảng cáo của bạn và nhấn vào Xem thêm.
 3. Bạn có thể xem báo cáo cho 30 ngày qua về số tiền chi tiêu, lượt hiển thị, lượt nhấp qua (CTR) và lượt lưu.
 4. Nhấn vào một Ghim để xem dữ liệu hiệu suất. Nhấn vào Đang hoạt động hoặc Đã tạm dừng để xem quảng cáo dựa trên trạng thái. 
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ