Tạo tài khoản nhà quảng cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Sau khi tạo tài khoản doanh nghiệp, bạn có thể chạy quảng cáo trên Pinterest. 

Bạn có thể tạo nhiều tài khoản quảng cáo và chỉ định các tài khoản doanh nghiệp khác hoạt động trên các quảng cáo đó. Bạn có thể thiết lập tối đa 10 tài khoản quảng cáo cho mỗi tài khoản doanh nghiệp để hỗ trợ nhiều loại tiền tệ, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán và cải thiện việc tổ chức quảng cáo của bạn.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn đang chạy một chiến dịch quảng cáo đơn giản, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn quản lý chỉ một tài khoản.

Thiết lập tài khoản quảng cáo mới

  1. Từ Pinterest, nhấp vào Quảng cáo ở góc trên cùng bên trái rồi chọn Tổng quan để mở Trình quản lý quảng cáo

  2. Nhấp vào bên cạnh tên của bạn

  3. Nhấp vào Tạo tài khoản quảng cáo mới 

  4. Nhập tên cho tài khoản quảng cáo và chọn quốc gia của bạn, sau đó nhấp vào Thiết lập thanh toán

  5. Nếu được nhắc, hãy đọc và chấp nhận thỏa thuận quảng cáo của chúng tôi

  6. Thêm thông tin thanh toán cho tài khoản quảng cáo mới của bạn

  7. Nhấp vào Lưu

Nếu muốn theo dõi chuyển đổi hoặc nhắm mục tiêu các đối tượng cụ thể, thì bạn cần thiết lập một Thẻ Pinterest riêng và tạo đối tượng cho mỗi tài khoản quảng cáo của mình. 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ