Tùy chỉnh bảng báo cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Khi bạn đã tạo và lưu một bảng báo cáo tùy chỉnh, bạn có thể truy cập toàn bộ trang "Cài đặt bảng", với các tùy chọn tùy chỉnh khác. 

Tạo hoặc chỉnh sửa bảng tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn trên máy tính
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở góc trên cùng bên trái 
 3. Nhấp vào Báo cáo
 4. Nhấp vào menu thả xuống Bảng ở góc trên cùng bên phải của bảng báo cáo
 5. Nhấp vào  cạnh bảng báo cáo tùy chỉnh để chỉnh sửa bảng đó hoặc tạo bảng mới
  • Từ trang "Cài đặt bảng", hãy nhấp vào + Bảng tùy chỉnh mới để tạo hoặc sao chép bảng
  • Để tạo một bảng mới, hãy nhấp vào Tạo dưới dạng bảng tùy chỉnh mới rồi nhập tên bảng và chọn thiết lập cột
  • Để nhân bản một bảng hiện có, hãy nhấp vào Sao chép bảng hiện có sau đó chọn bảng hiện có từ menu thả xuống và nhập tên cho bảng mới
  • Nhấp vào Tạo bảng mới
 6. Chọn hộp bên cạnh "Đặt làm bảng báo cáo mặc định" để xem dữ liệu này mỗi khi bạn mở trang báo cáo
 7. Chọn hộp bên cạnh "Lưu bảng vào tài khoản quảng cáo" để cho phép người dùng khác có quyền truy cập vào tài khoản sử dụng bảng này
 8. Nhấp vào các hộp kiểm để chọn các cột cho bảng tùy chỉnh
  • Các dấu chấm màu xám cho biết cột nào có sẵn cho chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo
  • Sử dụng thanh tìm kiếm để lọc danh sách các cột bạn thấy
 9. Để sắp xếp lại các cột trong bảng, hãy nhấp vào menu thả xuống bên dưới "Sắp xếp các cột đã chọn" để xem các cột ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo, nhóm sản phẩm hoặc cấp độ từ khóa 
  • Bạn có thể kéo và thả các cột ở mỗi cấp độ để sắp xếp lại chúng
 10. Nhấp vào Lưu thay đổi 

Để xem dữ liệu trong bảng tùy chỉnh của bạn, hãy chọn tên nó từ menu thả xuống Bảng ở trên cùng bên phải của bảng báo cáo.

Xuất bảng tùy chỉnh

Để tải xuống đúng nội dung bạn thấy trên bảng báo cáo, hãy nhấp vào Xuất và chọn Báo cáo: chế độ xem bảng hiện tại.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ