Sao chép một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Learn more

Việc sao chép cho phép bạn sử dụng lại các chiến dịch và nhóm quảng cáo thành công trước đó. Khi bạn sao chép một chiến dịch hoặc một nhóm quảng cáo, tất cả các nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong đó cũng sẽ được sao chép. Bạn có thể chỉnh sửa tất cả các thực thể này trong quá trình sao chép.

Sao chép một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo

 1. Từ tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn, hãy nhấp vào Quảng cáo
 2. Nhấp vào Báo cáo
 3. Trong bảng báo cáo, hãy chọn hộp bên cạnh chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bạn muốn nhân bản
 4. Nhấp vào Nhân bản phía trên thanh tìm kiếm
 5. Chọn số lượng chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bạn muốn tạo và nhấp vào Nhân bản 
 6. Thay đổi các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mới của bạn
  • Khi nhân bản một chiến dịch hoặc nhân bản một nhóm quảng cáo thành chiến dịch mới:
   • Bạn có thể chỉnh sửa ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo
   • Bạn có thể sao chép các chiến dịch và nhóm quảng cáo vào các chiến dịch mới với các mục tiêu khác nhau để kiểm tra cùng một nhóm quảng cáo với các mục tiêu khác nhau
  • Khi nhân bản một nhóm quảng cáo vào một chiến dịch hiện có:
   • Bạn có thể chỉnh sửa ở nhóm quảng cáo và cấp quảng cáo
 7. Nhấp vào Xem xét bản sao
 8. Nếu bạn thiết lập chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bản sao đúng cách, bạn sẽ thấy một thông báo nhắc bạn xem lại thực thể mới
  • Nếu không thấy thông báo này, thì bạn có thể bị một số lỗi thiết lập
   • Kiểm tra bất kỳ mục nào có văn bản màu cam trong thanh điều hướng ở bên trái của trang
   • Nhấp vào văn bản màu cam để chuyển trực tiếp đến lỗi
   • Sửa lỗi và nhấp vào Xem xét bản sao
 9. Nhấp vào Tạo chiến dịch hoặc Tạo nhóm quảng cáo để tạo thực thể mới

Lưu ý: bạn không thể nhân bản Ghim Băng truyền, mua sắm hoặc chiến dịch lưu trữ.

Kiểm tra trạng thái của chiến dịch bản sao

Từ tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest, hãy nhấp vào Quảng cáo sau đó chọn Lịch sử tài khoản quảng cáo. Tên chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bạn đã nhân bản sẽ nằm trong cột "Thực thể đã thay đổi".

Tìm hiểu thêm về lịch sử thay đổi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ