Chỉnh sửa quảng cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Chỉnh sửa quảng cáo trên Trình quản lý quảng cáo

 1. Truy cập vào Pinterest và nhấp vào Quảng cáo ở góc trên cùng bên trái.

 2. Nhấp vào Báo cáo.

 3. Cuộn xuống bảng báo cáo và nhấp vào ô đánh dấu ở bên trái chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Nhấp vào Chỉnh sửa để vào trang chỉnh sửa.

 5. Một loạt tùy chọn chỉnh sửa sẽ xuất hiện. Thực hiện thay đổi bạn muốn.

 6. Nhấp vào Lưu và thoát.

Để xem lại các chỉnh sửa trước đó, xem lịch sử thay đổi của bạn.

Chỉnh sửa quảng cáo từ bảng báo cáo

Bạn có thể chỉnh sửa từng thành phần quảng cáo riêng lẻ trực tiếp từ bảng báo cáo trong Trình quản lý quảng cáo.

 1. Truy cập vào Pinterest và nhấp vào Quảng cáo ở góc trên cùng bên trái.

 2. Nhấp vào Báo cáo.

 3. Cuộn xuống bảng báo cáo và nhấp vào ô đánh dấu ở bên trái chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa. Bạn cũng có thể chọn nhiều nội dung để chỉnh sửa cùng một lúc.

 4. Một loạt tùy chọn chỉnh sửa sẽ hiển thị ở đầu bảng báo cáo, chẳng hạn như Tạm dừng hoặc Xuất.

 5. Để chỉnh sửa trạng thái của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo, hãy bật nút chuyển trong cột "Tắt/Bật".

 6. Thực hiện chỉnh sửa bạn muốn bằng cách nhấp vào các nút và chỉnh sửa sẽ tự động lưu.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ