Chỉnh sửa ảnh bìa hồ sơ của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Trưng bày bảng làm bìa hồ sơ của bạn

Tùy chỉnh ảnh bìa hồ sơ để người xem nắm được thông tin tổng quan về các Ghim của bạn

 1. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở đầu Pinterest

 2. Chọn Hồ sơ

 3. Nhấp vào ở góc trên bên phải của bìa hồ sơ

 4. Chọn các Ghim mới nhất hoặc chọn một bảng cụ thể để hiển thị

 5. Nhấp vào Xong

Đặt hình ảnh hoặc video làm bìa hồ sơ của bạn

Tính năng này chưa có sẵn cho tất cả tài khoản doanh nghiệp

 1. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở đầu Pinterest

 2. Chọn Hồ sơ

 3. Nhấp vào ở góc trên bên phải của bìa hồ sơ

 4. Nhấp vào Tải lên hình ảnh hoặc video

 5. Chọn hình ảnh hoặc video

 6. Cắt hoặc xoay hình ảnh để có tỷ lệ 16:9

Video hồ sơ sẽ phát không tiếng khi hồ sơ của bạn đang tải.

Đặt hình ảnh hoặc video làm bìa hồ sơ của bạn

Tính năng này chưa có sẵn cho tất cả tài khoản doanh nghiệp

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải của ứng dụng Pinterest

 2. Nhấn vào ở góc trên bên phải của bìa hồ sơ

 3. Nhấn vào Tải lên hình ảnh hoặc video

 4. Chọn hình ảnh hoặc video

 5. Cắt hoặc xoay hình ảnh để có tỷ lệ 16:9
 6. Nhấn vào Xong

Video hồ sơ sẽ phát không tiếng khi hồ sơ của bạn đang tải.

Đặt hình ảnh hoặc video làm bìa hồ sơ của bạn

Tính năng này chưa có sẵn cho tất cả tài khoản doanh nghiệp

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải của ứng dụng Pinterest

 2. Nhấn vào ở góc trên bên phải của bìa hồ sơ

 3. Nhấn vào Tải lên hình ảnh hoặc video

 4. Chọn hình ảnh hoặc video

 5. Cắt hoặc xoay hình ảnh để có tỷ lệ 16:9
 6. Nhấn Xong

Video hồ sơ sẽ phát không tiếng khi hồ sơ của bạn đang tải.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ