Bạn có thể tùy chỉnh bìa hồ sơ của mình và tải hình ảnh lên nếu có tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest. Nếu bạn đã xác nhận trang web của mình hoặc xác nhận tài khoản Instagram, Etsy hoặc YouTube, thì bạn có thể tải video lên.

Nếu bạn không có bìa hồ sơ, hãy nhấp vào Thêm ảnh bìa trên hồ sơ để tải hình ảnh lên. 

Lưu ý: Video hồ sơ sẽ phát không tiếng khi hồ sơ của bạn đang tải.

 • Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 • Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải màn hình
 • Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa ở góc trên bên phải bìa hồ sơ
 • Nhấp vào Tải lên hình ảnh hoặc video
 • Chọn hình ảnh hoặc video
 • Cắt hoặc xoay hình ảnh để có tỷ lệ 16:9
 • Nhấp vào Lưu
 • Mở ứng dụng Pinterest trên thiết bị và đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest của bạn
 • Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải của màn hình
 • Nhấn vào  biểu tượng hình hạt  ở góc trên bên phải bìa hồ sơ
 • Nhấn vào Chỉnh sửa bìa
 • Chọn một hình ảnh hoặc video từ thiết bị
 • Cắt hoặc xoay hình ảnh để có tỷ lệ 16:9
 • Nhấn vào Xong
 • Mở ứng dụng Pinterest trên thiết bị và đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest của bạn
 • Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải của màn hình
 • Nhấn vào  biểu tượng hình hạt  ở góc trên bên phải bìa hồ sơ
 • Nhấn vào Chỉnh sửa bìa
 • Chọn một hình ảnh hoặc video từ thiết bị
 • Cắt hoặc xoay hình ảnh để có tỷ lệ 16:9
 • Nhấn vào Xong
 • Ảnh bìa và thông số kỹ thuật video

  Hình ảnh:

 • Phải rộng tối thiểu 800 pixel và dài tối thiểu 450 pixel
 • Bạn nên sử dụng hình ảnh khổ ngang với tỷ lệ khung hình 16:9
 • Video:

 • Phải là video khổ ngang với tỷ lệ khung hình 16:9
 • Phải dài ít nhất 4 giây và dài tối đa 5 phút
 • Kích thước tệp tối đa 2 GB
 • Sử dụng mã hóa H.264
 • Ask a question in the Pinterest Business Community Join the conversation
  End of Other articles Links
  Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ
  User feedback
  Bài viết này có hữu ích không?

  collection_fields

  Chúng tôi có thể cải thiện bài viết này bằng cách nào?