Chỉnh sửa ảnh bìa hồ sơ của bạn

Bạn có thể tùy chỉnh bìa hồ sơ của mình và tải hình ảnh lên nếu có tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest. Nếu bạn đã xác nhận trang web của mình hoặc xác nhận tài khoản Instagram, Etsy hoặc YouTube, thì bạn có thể tải video lên.

Nếu bạn không có bìa hồ sơ, hãy nhấp vào Thêm ảnh bìa trên hồ sơ để tải hình ảnh lên. 

Lưu ý: Video hồ sơ sẽ phát không tiếng khi hồ sơ của bạn đang tải.

Ảnh bìa và thông số kỹ thuật video

Hình ảnh:

  • Phải rộng tối thiểu 800 pixel và dài tối thiểu 450 pixel
  • Bạn nên sử dụng hình ảnh khổ ngang với tỷ lệ khung hình 16:9

Video:

  • Phải là video khổ ngang với tỷ lệ khung hình 16:9
  • Phải dài ít nhất 4 giây và dài tối đa 5 phút
  • Kích thước tệp tối đa 2 GB
  • Sử dụng mã hóa H.264
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ