Mở rộng mục tiêu

Mở rộng mục tiêu là một cài đặt trong nhóm quảng cáo cho phép quảng cáo được tự động nhắm đến các tìm kiếm có liên quan, được cung cấp bởi Biểu đồ sở thích. Khi cài đặt này được bật, nó giúp bạn tự động điều khiển mục tiêu quảng cáo của mình nhắm đến những người tìm kiếm các chủ đề có liên quan và dễ dàng bắt đầu các chiến dịch hiệu quả. Cài đặt này có thể chạy trên tất cả các vị trí, trình duyệt và tìm kiếm, nghĩa là nó có thể chạy trên tất cả các hệ thống: Homefeed, Tìm kiếm và Ghim liên quan. Mở rộng mục tiêu vẫn tôn trọng bất kỳ tùy chọn mục tiêu nào đã được chọn cho chiến dịch.

Nhìn chung, chúng tôi đã thấy rất nhiều chiến dịch đạt được quy mô tốt hơn khi cài đặt này được bật. Chúng tôi đã thấy những cải tiến trong phân phối cũng như các CTRs và chi tiêu.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ