Bảng nổi bật trên hồ sơ của bạn

Đặt bảng nổi bật để chào đón người truy cập vào hồ sơ Pinterest của bạn với nội dung trình bày xoay quanh những ý tưởng hay nhất của bạn. Bảng nổi bật nằm ở đầu hồ sơ của bạn và tự động xoay, cho phép bạn quyết định cách giới thiệu bản thân.

Tính năng này hiện chỉ khả dụng trên máy tính để bàn.

Bảng nổi bật trên hồ sơ của bạn

  1. Nhấp vào mũi tên xuống ở góc trên bên phải để mở menu
  2. Nhấp vào Cài đặt
  3. Cuộn xuống Bảng nổi bật 
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Bảng nổi bật
  5. Chọn tối đa năm bảng công khai của bạn để làm bảng nổi bật
  6. Nhấp vào Lưu

Các bảng nổi bật của bạn sẽ hiển thị cho người dùng trên tất cả các thiết bị, nhưng bạn sẽ cần chỉnh sửa chúng từ trình duyệt web. Nếu bạn chọn không bao gồm bảng nổi bật, phần bảng nổi bật sẽ không xuất hiện trên hồ sơ của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ