Bảng nổi bật trên hồ sơ của bạn

Đặt bảng nổi bật để chào đón người truy cập vào hồ sơ Pinterest của bạn với một màn trình diễn xoay quanh những ý tưởng tốt nhất của bạn. Bảng nổi bật của bạn nằm ở đầu phần "Tổng quan" trên hồ sơ của bạn và tự động xoay, cho phép bạn quyết định cách giới thiệu bản thân.

Bảng nổi bật trên hồ sơ của bạn

  1. Nhấp vào ở phía trên cùng Pinterest để mở menu
  2. Nhấp vào Cài đặt
  3. Cuộn xuống phần "Hồ sơ" cá nhân và nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Bảng nổi bật"
  4. Chọn tối đa năm bảng công khai để làm bảng nổi bật
  5. Nhấp vào Lưu

Các bảng nổi bật của bạn sẽ hiển thị cho người dùng trên tất cả các thiết bị, nhưng bạn sẽ cần chỉnh sửa chúng từ trình duyệt web. Nếu bạn chọn không bao gồm bảng nổi bật, phần bảng nổi bật sẽ không xuất hiện trên hồ sơ của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ