Tìm ID trong Trình quản lý quảng cáo

Tìm ID quảng cáo của bạn

 1. Nhấp vào Quảng cáo để mở Trình quản lý quảng cáo
 2. Nhấp vào Báo cáo
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo bên dưới biểu đồ
 4. Cuộn xuống danh sách quảng cáo
 5. ID quảng cáo là số gồm 12 chữ số bắt đầu bằng 687 dưới tên quảng cáo

Nếu bạn muốn tìm ID của quảng cáo đang chờ xử lý hoặc đã bị tạm dừng hay từ chối, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào Trạng thái ở đầu trang và cuộn xuống Trạng thái quảng cáo
 2. Nhấp vào ô bên cạnh "Đã phê duyệt" để chỉ chọn các mục "Đang chờ xử lý", "Đã tạm dừng" và "Đã từ chối"

Tìm ID Ghim mua sắm của bạn

 1. Nhấp vào Quảng cáo để mở Trình quản lý quảng cáo
 2. Nhấp vào Danh mục sản phẩm
 3. Nhấp vào Nhóm sản phẩm ở phía trên bên trái 
 4. Nhấp vào Tất cả sản phẩm
 5. Nhấp vào Ghim bạn muốn xem để xem cận cảnh
 6. ID Ghim là số gồm 18 chữ số ở đầu trang nằm ở cuối URL
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ