Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Thiết lập miễn phí hồ sơ doanh nghiệp trên Pinterest để truy cập Công cụ phân tích Pinterest và các công cụ khác giúp mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp của bạn trên Pinterest. Hồ sơ doanh nghiệp có thể liên kết với tài khoản Pinterest cá nhân để bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa tài khoản doanh nghiệp và cá nhân. Bạn có thể liên kết tối đa 4 hồ sơ doanh nghiệp với tài khoản Pinterest cá nhân.

Nếu đang tạo tài khoản doanh nghiệp để truy cập tài khoản quảng cáo, thì bạn nên sử dụng địa chỉ email công việc và tên thật thay vì tên doanh nghiệp của bạn. Điều này giúp nhà quảng cáo xác định và xác thực những người có quyền truy cập vào tài khoản của họ. Chọn Khác cho "Loại doanh nghiệp".

  Việc thêm hồ sơ doanh nghiệp mới trong khi đăng nhập vào một tài khoản cá nhân sẽ tạo một tài khoản liên kết. Bạn sẽ có thể đăng nhập vào hồ sơ doanh nghiệp bằng cùng thông tin đăng nhập với tài khoản cá nhân của bạn.

  Thêm hồ sơ doanh nghiệp vào tài khoản Pinterest của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Pinterest cá nhân và nhấp vào  ở góc trên cùng bên phải

  2. Nhấp vào Thêm hồ sơ doanh nghiệp miễn phí

  3. Làm theo lời nhắc để tạo tài khoản doanh nghiệp:

  Khi di chuyển một số bảng, bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến hồ sơ doanh nghiệp mới của mình. Nếu không, bạn sẽ được nhắc để tạo Ghim đầu tiên.

  Tạo tài khoản nghĩa là bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ kinh doanhChính sách quyền riêng tư của Pinterest.

  Tạo một tài khoản doanh nghiệp mới

  Nếu bạn không muốn để tài khoản doanh nghiệp liên kết với tài khoản cá nhân của mình, thì bạn có thể tạo một tài khoản doanh nghiệp độc lập. Lưu ý rằng bạn sẽ phải đăng nhập riêng biệt vào tài khoản cá nhân và doanh nghiệp của mình.

  1. Nếu bạn đang dùng tài khoản cá nhân, hãy đăng xuất

  2. Truy cập pinterest.com/business/create/

  3. Điền email, mật khẩu và tên doanh nghiệp của bạn sau đó chọn loại hình doanh nghiệp

  4. Nhấp vào Tạo tài khoản

  Khi tạo tài khoản, bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của Pinterest.

  Nếu bạn vô tình tạo một tài khoản cá nhân nhưng muốn có hồ sơ doanh nghiệp, thì bạn có thể thêm hồ sơ doanh nghiệp vào tài khoản cá nhân để có thể truy cập hồ sơ cá nhân và doanh nghiệp chỉ với một lần đăng nhập duy nhất. Ngoài ra, nếu bạn đã tạo tài khoản cá nhân cho mục đích kinh doanh và bây giờ có nhiều nội dung mà bạn muốn chuyển sang hồ sơ doanh nghiệp, thì bạn có thể chuyển đổi tài khoản cá nhân thành tài khoản doanh nghiệp.

  Chuyển đổi tài khoản cá nhân sang tài khoản doanh nghiệp

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  2. Truy cập pinterest.com/business/convert/
  3. Điền vào tên doanh nghiệp và trang web của bạn sau đó chọn loại hình kinh doanh
  4. Nhấp vào Tạo tài khoản

  Tạo tài khoản nghĩa là bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ kinh doanhChính sách quyền riêng tư của Pinterest.

  Bạn vẫn cần trợ giúp?
  Liên hệ