Thiết lập chức năng nhắm mục tiêu theo sở thích

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Chức năng nhắm mục tiêu theo sở thích cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình cho mọi người dựa trên sở thích, thị hiếu và sự kiện trong cuộc sống của họ. 

Để nhắm mục tiêu theo sở thích, hãy chọn các sở thích liên quan đến quảng cáo bạn đang quảng bá. Ví dụ: nếu bạn đang quảng cáo nội thất phòng khách hiện đại phong cách mid-century, hãy thử nhắm mục tiêu đến những người trên Pinterest quan tâm đến "hiện đại mid-century", "phong cách sống hiện đại" và "phòng khách". Để tinh chỉnh đối tượng của bạn, hãy kiểm tra cả những sở thích rộng ("phòng khách") và những sở thích chính xác ("hiện đại mid-century").

Thêm chức năng nhắm mục tiêu theo sở thích trong Trình quản lý quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Tạo quảng cáo 
 3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo mới trong bảng điều hướng bên trái
 4. Nhấp vào Nhắm mục tiêu trong bảng điều hướng bên trái
 5. Trong Thêm sở thích, hãy chọn bất kỳ sở thích nào liên quan đến sản phẩm của bạn hoặc tìm kiếm các sở thích cụ thể bằng thanh tìm kiếm
 6. Sau khi hoàn tất, hãy chọn Ngân sách & Lịch biểu, Tối ưu hóa & phân phối Quảng cáo
 7. Xem lại thông tin của bạn
 8. Nhấp vào Khởi chạy

Thêm chức năng nhắm mục tiêu theo sở thích trong Trình chỉnh sửa hàng loạt

 1. Đăng nhập tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest 
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Trình chỉnh sửa hàng loạt
 3. Nhấp vào Tải xuống bảng mẫu để tải xuống bảng tính mẫu
 4. Điền vào cột AP, Sở thích
 5. Sử dụng mã sở thích để tìm ID liên quan và thêm sở thích theo định dạng này: {"id": "934876475639", "name": "đồ tự làm và thủ công"} và sử dụng dấu phẩy để phân tách nhiều sở thích
 6. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Tải lên mẫu để tải lên bảng tính chỉnh sửa hàng loạt của bạn lên
 7. Nhấp vào Tải lên

Tìm hiểu cách chỉnh sửa quảng cáo hiện tại của bạn bằng trình chỉnh sửa hàng loạt.

Quy trình xem xét quảng cáo

Khi bạn khởi chạy chiến dịch của mình, chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo chiến dịch tuân theo các Nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi. Quá trình xem xét chiến dịch có thể mất tối đa 24 giờ. 

Nếu việc nhắm mục tiêu chiến dịch của bạn không tuân theo các nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi, thì bạn sẽ nhận được một thông báo trong Trình quản lý quảng cáo cho biết cần thay đổi điều gì để quảng cáo của bạn có thể được xem xét phê duyệt lại. Sau khi phê duyệt, chúng tôi sẽ bắt đầu phân phối quảng cáo của bạn.

Khám phá chức năng nhắm mục tiêu trên Pinterest

Nếu muốn thiết lập nhiều hình thức nhắm mục tiêu khác nhau trên Pinterest hoặc chỉnh sửa chức năng nhắm mục tiêu chiến dịch hiện tại, thì bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết tổng quan về nhắm mục tiêu của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ