Nhắm mục tiêu đối tượng theo sở thích

Tận dụng sự hiểu biết độc đáo của Pinterest về sở thích, thị hiếu và giai đoạn cuộc sống của mọi người với việc nhắm tới mục tiêu người xem theo sở thích.  

Thêm các sở thích liên quan đến nội dung bạn đang quảng cáo - ví dụ: nếu bạn đang quảng cáo nội thất phòng khách hiện đại, hãy thử nhắm tới mục tiêu đối tượng là những Người Ghim quan tâm đến "nội thất", "cuộc sống hiện đại" và "phòng khách".

Đảm bảo rằng mọi mã sở thích bạn thêm phù hợp với Ghim của bạn và tuân thủ các chính sách của chúng tôi, nếu không Ghim Quảng cáo của bạn có thể bị từ chối. Tinh chỉnh đối tượng của bạn bằng cách kiểm tra cả các sở thích có phạm vi rộng và hẹp.

Để xem danh sách sở thích tiềm năng đầy đủ, hãy đọc về nhắm mục tiêu mã.
 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ