Thiết lập chức năng nhắm mục tiêu từ khóa

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Chức năng nhắm mục tiêu từ khóa cho phép bạn tiếp cận mọi người khi họ tìm kiếm một ý tưởng cụ thể trên Pinterest. Để sử dụng chức năng nhắm mục tiêu từ khóa, hãy chọn các từ khóa liên quan đến quảng cáo bạn đang quảng bá. Ví dụ: nếu bạn đang quảng cáo đồ nội thất phòng khách, hãy thử nhắm mục tiêu những người đang tìm kiếm "ý tưởng trang trí phòng khách" hoặc "ý tưởng trang trí nhà cửa". Để kiểm soát chính xác hơn những nội dung tìm kiếm mà quảng cáo của bạn xuất hiện hoặc không xuất hiện trong đó, hãy sử dụng các hình thức đối sánh từ khóa.

Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng tối thiểu 25 từ khóa. Bạn có thể sử dụng tối đa 20.000 từ khóa cho mỗi nhóm quảng cáo.

Thêm chức năng nhắm mục tiêu từ khóa trong Trình quản lý quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Tạo quảng cáo
 3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo mới trong bảng điều hướng bên trái
 4. Nhấp vào Nhắm mục tiêu trong bảng điều hướng bên trái
 5. Trong Từ khóa, hãy thêm từ khóa của bạn
  • Nhập danh sách từ khóa vào ô trống bên trái, phân tách nhiều từ khóa bằng dấu phẩy 
  • Tìm kiếm từ khóa trong thanh tìm kiếm ở ô vuông bên phải và nhấp vào [dấu + trong vòng tròn] bên cạnh các từ khóa bạn muốn
 6. Nếu bạn muốn sử dụng các hình thức đối sánh từ khóa, hãy định dạng từ khóa của bạn để chỉ định hình thức đối sánh: đối sánh rộng, "đối sánh cụm từ, [đối sánh chính xác], -”đối sánh cụm từ phủ định” hoặc -[đối sánh phủ định chính xác] 
 7. Sau khi hoàn tất, hãy chọn Ngân sách & Lịch biểu, Tối ưu hóa & phân phối Quảng cáo
 8. Xem lại thông tin của bạn
 9. Nhấp vào Khởi chạy

Chỉnh sửa chức năng nhắm mục tiêu từ khóa trong Trình quản lý quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Tổng quan
 3. Nhấp vào quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa 
 4. Nhấp vào tab Từ khóa bên dưới biểu đồ
  • Nhấp vào Tạo từ khóa hoặc Tạo từ khóa phủ định để thêm từ khóa mới
  • Chọn từ khóa bạn không muốn và nhấp vào Lưu trữ để xóa chúng

Thêm chức năng nhắm mục tiêu từ khóa trong Trình chỉnh sửa hàng loạt

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Trình chỉnh sửa hàng loạt
 3. Nhấp vào Tải xuống bảng tính mẫu để tải xuống bảng tính mẫu
 4. Điền vào cột CR, Từ khóa
 5. Nhập các từ khóa bạn muốn thêm, mỗi từ vào một hàng riêng biệt
 6. Nếu bạn muốn sử dụng các hình thức đối sánh từ khóa, trong cột CS, Hình thức đối sánh, hãy chỉ định hình thức đối sánh cho mỗi từ khóa bằng cách nhập BROAD, PHRASE, EXACT, NEGATIVE_EXACT, NEGATIVE_PHRASE, CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT hoặc CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE
 7. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Tải lên mẫu để tải lên bảng tính chỉnh sửa hàng loạt của bạn lên
 8. Nhấp vào Tải lên

Chỉnh sửa chức năng nhắm mục tiêu từ khóa trong Trình chỉnh sửa hàng loạt

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 2. Nhấp vào Quảng cáo, sau đó nhấp vào Báo cáo
 3. Nhấp vào Xuất bên dưới biểu đồ, sau đó nhấp vào Bảng tính hàng loạt để chỉnh sửa hoặc sao chép
 4. Chọn thông tin, sau đó nhấp vào Bắt đầu xuất
 5. Khi điền vào cột A:
  • Nhập Chỉnh sửa làm hành động cho các từ khóa bạn muốn chỉnh sửa
  • Nhập Lưu trữ làm hành động cho các từ khóa bạn muốn lưu trữ
  • Nhập Tạo làm hành động cho các từ khóa mới mà bạn muốn thêm
 6. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Quảng cáo, sau đó nhấp vào Trình chỉnh sửa hàng loạt
 7. Nhấp vào Tải lên mẫu trong bảng điều hướng bên trái
 8. Chọn tệp, sau đó nhấp vào Tải lên

Nhắm mục tiêu các hình thức đối sánh từ khóa cụ thể

Kiểm soát những nội dung tìm kiếm mà quảng cáo của bạn xuất hiện trong đó bằng cách sử dụng hình thức đối sánh chính xác để thu hẹp các tìm kiếm cụ thể hoặc sử dụng hình thức đối sánh rộng để tiếp cận nhóm đối tượng rộng hơn. Từ khóa phủ định cho phép bạn loại trừ các cụm từ tìm kiếm nhất định khỏi quá trình kích hoạt quảng cáo của bạn và bạn có thể đặt các từ khóa phủ định này trong nhóm quảng cáo.

Khi thêm hình thức đối sánh thông qua Trình quản lý quảng cáo, hãy sử dụng dấu ngoặc vuông hoặc dấu ngoặc kép để chỉ ra hình thức đối sánh, như bên dưới Từ khóa ví dụ trong bảng bên dưới. Bạn không cần dùng các dấu ngoặc vuông hoặc dấu ngoặc kép này khi sử dụng Trình chỉnh sửa hàng loạt.

Kiểu phù hợp

Tổng cộng

Từ khoá minh hoạ Tìm kiếm đủ điều kiện Tìm kiếm không đủ điều kiện
Độ phù hợp rộng (mặc định) Ghim hiển thị cho từ khóa của riêng bạn cũng như cho lỗi chính tả, từ đồng nghĩa và các cụm từ tìm kiếm liên quan khác. Trật tự từ không quan trọng. Thiết kế nhà bếp Ý tưởng trang trí nhà bếp, thiết kế giấy dán tường Ý tưởng áo thun
Phù hợp theo cụm từ Ghim hiển thị trên các cụm từ tìm kiếm bao gồm toàn bộ cụm từ có trong từ khóa được chỉ định cũng như lỗi chính tả và các biến thể gần giống của cụm từ đó. Cụm từ tìm kiếm phải có cùng thứ tự từ với từ khóa. "Thiết kế nhà bếp" Ý tưởng thiết kế nhà bếp, thiết kế nhà bếp Ý tưởng trang trí nhà bếp, bếp thiết kế
Khớp chính xác Ghim hiển thị trên từ khóa của bạn khớp chính xác hoặc trên một biến thể gần của từ khóa đó. Trật tự của từ quan trọng trong trường hợp này [Thiết kế nhà bếp] Thiết kế nhà bếp Ý tưởng trang trí nhà bếp, bếp thiết kế, bếp trang trí
Từ khoá phủ định Ghim sẽ không hiển thị trên bất kỳ nội dung tìm kiếm nào chứa toàn bộ cụm từ khóa trong cụm từ tìm kiếm. Thứ tự từ rất quan trọng. -"Trang trí phòng ngủ" Trang trí nhà bếp Mẹo trang trí phòng ngủ
Từ khoá phủ định và khớp Ghim sẽ không hiển thị trên một nội dung tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn. Thứ tự rất quan trọng. -[Trang trí phòng ngủ] Trang trí phòng ngủ hiện đại, trang trí nhà bếp Trang trí phòng ngủ

Quy trình xem xét quảng cáo

Khi bạn khởi chạy chiến dịch của mình, chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo chiến dịch tuân theo các Nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi. Quá trình xem xét chiến dịch có thể mất tối đa 24 giờ. 

Nếu việc nhắm mục tiêu chiến dịch của bạn không tuân theo các nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo trong Trình quản lý quảng cáo để cho bạn biết cần thay đổi gì để quảng cáo của bạn có thể được xem xét lại cho mục đích phê duyệt. Sau phê duyệt, chúng tôi sẽ bắt đầu phân phối quảng cáo của bạn.

Khám phá chức năng nhắm mục tiêu trên Pinterest

Nếu muốn thiết lập nhiều hình thức nhắm mục tiêu trên Pinterest hoặc chỉnh sửa các lựa chọn nhắm mục tiêu của nhóm quảng cáo hiện tại, thì bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết Tổng quan về nhắm mục tiêu của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ