Từ khoá mục tiêu

Những từ khóa mục tiêu cho phép bạn tiếp cận mọi người khi họ tìm kiếm một ý tưởng cụ thể trên Pinterest.

Thêm từ khóa liên quan đến quảng cáo mà bạn đang muốn quảng cáo—ví dụ: nếu bạn đang quảng cáo về nội thất phòng khách, hãy thử nhắm đến mọi người đang tìm kiếm "trang trí phòng khách" hoặc "ý tưởng trang trí nhà cửa." Đảm bảo mọi từ khóa bạn thêm có liên quan đến Ghim của bạn và tuân thủ chính sách của Pinterest, nếu không quảng cáo của bạn có thể bị từ chối.

Các kiểu từ khoá phù hợp

Bạn có thể sử dụng từ khoá phù hợp và từ khóa phủ định để có thể nhắm đến các cụm từ mà người Ghim tìm kiếm với độ chính xác cao hơn.

Kiểm soát chính xác những tìm kiếm mà quảng cáo của bạn xuất hiện bằng cách sử dụng các cụm từ chính xác để thu hẹp các tìm kiếm cụ thể, hoặc sử dụng các tử có ý nghĩa rộng hơn để tiếp cận nhóm đối tượng rộng hơn. Từ khóa phủ định cho phép bạn loại trừ các cụm từ tìm kiếm nhất định khỏi việc kích hoạt quảng cáo của bạn và có thể được sắp xếp theo nhóm quảng cáo hoặc theo từng chiến dịch.

Khi thêm các kiểu từ khoá phù hợp trực tiếp qua Ads Manager, hãy sử dụng những phương pháp sau để chỉ ra loại từ khoá mong muốn. Đối với từ khoá với độ phù hợp rộng, để nguyên từ khóa như ban đầu. Đối với cụm từ khoá, sử dụng dấu ngoặc kép xung quanh từ khóa của bạn. Đối với từ khoá khớp chính xác, hãy sử dụng dấu ngoặc đơn quanh từ khóa của bạn (xem ừ khóa ví dụ bên dưới). Những phương pháp này không cần thiết khi sử dụng rình chỉnh sửa hàng loạt.

Kiểu phù hợp

Tổng cộng

Từ khoá minh hoạ Tìm kiếm đủ điều kiện Tìm kiếm không đủ điều kiện
Độ phù hợp rộng (mặc định) Ghim hiển thị cho từ khóa của riêng bạn cũng như cho lỗi chính tả, từ đồng nghĩa và các cụm từ tìm kiếm liên quan khác. Trật tự từ không quan trọng. Thiết kế nhà bếp Ý tưởng trang trí nhà bếp, thiết kế giấy dán tường Ý tưởng áo thun
Phù hợp theo cụm từ Ghim hiển thị trên các cụm từ tìm kiếm bao gồm toàn bộ cụm từ có trong từ khóa đã chỉ định cũng như lỗi chính tả và các biến thể gần của cụm từ đó. Cụm từ tìm kiếm phải sử dụng cùng một trật tự từ với từ khóa. "Thiết kế nhà bếp" Ý tưởng thiết kế nhà bếp, thiết kế nhà bếp Ý tưởng trang trí nhà bếp, bếp thiết kế
Khớp chính xác Ghim hiển thị trên từ khóa của bạn khớp chính xác hoặc trên một biến thể gần của từ khóa đó. Trật tự của từ quan trọng trong trường hợp này [Thiết kế nhà bếp] Thiết kế nhà bếp Ý tưởng trang trí nhà bếp, bếp thiết kế, bếp trang trí
Từ khoá phủ định Ghim của bạn sẽ không hiển thị trên bất kỳ tìm kiếm nào chứa toàn bộ cụm từ khóa trong cụm từ tìm kiếm. Trật tự của từ quan trọng trong trường hợp này "Trang trí phòng ngủ" Trang trí nhà bếp Mẹo trang trí phòng ngủ
Từ khoá phủ định và khớp Ghim của bạn sẽ không hiển thị trên những tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn. Trật tự của từ quan trọng. [Trang trí phòng ngủ] Trang trí phòng ngủ hiện đại, trang trí nhà bếp Trang trí phòng ngủ

Từ khóa được thêm khi tạo nhóm quảng cáo, nhưng phải chỉnh sửa trong bảng "Từ khóa" của nhóm quảng cáo, thay vì trong phương thức chỉnh sửa nhóm quảng cáo. Trên trang nhóm quảng cáo trong các vị trí tìm kiếm, bạn sẽ thấy một nút chuyển đổi cho "Khuyến mãi ghim" và cho "Từ khóa" ngay bên dưới biểu đồ và phía trên bảng dữ liệu. Chọn "Từ khóa" ở đây, sau đó thêm hoặc xóa từ khóa khi cần.

Từ khóa phủ định chỉ có thể được thêm bằng bảng "Từ khóa" của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ