Thiết lập chức năng nhắm mục tiêu theo vị trí

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Chức năng nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn hiển thị quảng cáo của mình cho mọi người ở một vị trí địa lý cụ thể. Bạn có thể nhắm mục tiêu theo quốc gia, khu vực, thành phố, mã bưu chính, hoặc khu vực thị trường được chỉ định (DMA). Bạn nên chọn vị trí nhắm mục tiêu dựa theo nơi khách hàng của bạn sống và nơi doanh nghiệp của bạn có thể phục vụ họ.

Lưu ý: Vị trí mặc định được sử dụng trong Trình quản lý quảng cáo là quốc gia của doanh nghiệp bạn. Ví dụ: các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ mặc định nhắm mục tiêu đến những người ở Hoa Kỳ.

Thêm chức năng nhắm mục tiêu theo vị trí trong Trình quản lý quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Tạo quảng cáo
 3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo mới trong bảng điều hướng bên trái
 4. Nhấp vào Nhắm mục tiêu trong bảng điều hướng bên trái
 5. Cuộn xuống Vị trí và chọn Chọn vị trí cụ thể
  • Nhấp vào Quốc gia, khu vực và thành phố lớn để thêm các vị trí địa lý rộng hơn
  • Nhấp vào Mã bưu chính để thêm các thành phố và thị trấn cụ thể
 6. Sau khi hoàn tất, hãy chọn Ngân sách & Lịch biểu, Tối ưu hóa & phân phốiQuảng cáo
 7. Xem lại thông tin của bạn
 8. Nhấp vào Khởi chạy

Thêm chức năng nhắm mục tiêu theo vị trí trong Trình chỉnh sửa hàng loạt

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest.
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Trình chỉnh sửa hàng loạt.
 3. Nhấp vào Tải xuống bảng tính mẫu để tải xuống bảng tính mẫu.
 4. Điền vào cột AK, Địa lý.
 5. Nhập mã bưu chính bạn muốn thêm theo định dạng này: [US: 94100]. Để trống cột AJ, Vị trí, vì nhập vị trí sẽ hủy mã bưu chính bạn muốn nhắm mục tiêu.
 6. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Tải mẫu lên để tải lên bảng tính để chỉnh sửa hàng loạt.
 7. Nhấp vào Tải lên.

Thêm tiêu chí nhắm mục tiêu theo khu vực thị trường được chỉ định

Nếu quan tâm đến việc nhắm mục tiêu các vị trí cụ thể dựa trên thị trường truyền thông, bạn có thể sử dụng DMA hoặc nhắm mục tiêu theo khu vực thị trường được chỉ định. Bạn chỉ có thể sử dụng loại tiêu chí nhắm mục tiêu này ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Ở Hoa Kỳ, có 210 siêu đô thị được lập bản đồ theo định nghĩa DMA của Nielsen. Tại Vương quốc Anh, có 15 siêu đô thị ITV được lập bản đồ theo định nghĩa của ITV về các địa điểm phát sóng trong khu vực.

Nếu bạn muốn thêm tiêu chí nhắm mục tiêu theo DMA, hãy chọn Chọn vị trí cụ thể trong Vị trí. Sau đó nhấp vào Quốc gia, khu vực và đại đô thị. Nhấp vào biểu tượng dấu caret sang phải bên cạnh Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh, sau đó nhấp vào biểu tượng dấu caret sang phải bên cạnh Đại đô thị để chọn đại đô thị bạn muốn nhắm mục tiêu.

Quy trình xem xét quảng cáo

Khi bạn khởi chạy chiến dịch của mình, chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo chiến dịch tuân theo Nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi. Quá trình xem xét chiến dịch có thể mất tối đa 24 giờ.

Nếu việc nhắm mục tiêu chiến dịch của bạn không tuân theo nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi, thì bạn sẽ nhận được một thông báo trong Trình quản lý quảng cáo cho biết cần thay đổi điều gì để quảng cáo của bạn có thể được xem xét phê duyệt lại. Sau khi phê duyệt xong, chúng tôi sẽ bắt đầu phân phối quảng cáo của bạn.

Khám phá chức năng nhắm mục tiêu trên Pinterest

Nếu muốn thiết lập nhiều hình thức nhắm mục tiêu khác nhau trên Pinterest hoặc chỉnh sửa chức năng nhắm mục tiêu chiến dịch hiện tại, thì bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết tổng quan về nhắm mục tiêu của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ