Quản lý chi tiêu của bạn

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Bạn có thể quản lý chi tiêu bằng cách xem số tiền chi tiêu hàng tháng, đặt giới hạn chi tiêu và dừng quảng cáo.

Xem chi tiêu hàng tháng

Xem số tiền chi tiêu hàng tháng của bạn để theo dõi xem ngân sách của bạn đang được chi tiêu vào đâu và như thế nào.

 1. Nhấp vào Quảng cáo ở góc trên bên trái

 2. Nhấp vào Báo cáo
 3. Nhấp vào 7 ngày qua bên cạnh Bộ lọc dữ liệu và chọn “30 ngày qua”
 4. Cuộn xuống để xem chi tiết số tiền chi tiêu theo chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo

Đặt giới hạn chi tiêu hàng ngày hoặc trọn đời

Đặt giới hạn chi tiêu hàng ngày hoặc trọn đời ở cấp chiến dịch để ngăn bội chi.

 1. Nhấp vào Quảng cáo ở góc trên bên trái, sau đó nhấp vào Báo cáo
 2. Nhấp vào chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì ở bên trái của tên chiến dịch ở đầu trang
 4. Nhập số tiền bạn muốn chi tiêu theo "Giới hạn chi tiêu hàng ngày" hoặc "Giới hạn chi tiêu trọn đời" 
 5. Nhấp vào Lưu chỉnh sửa

Dừng quảng cáo

Tạm dừng các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo của bạn bất cứ lúc nào trong Trình quản lý quảng cáo để ngừng phát sinh chi phí. 

 1. Nhấp vào Quảng cáo ở góc trên bên trái, sau đó nhấp vào Báo cáo

 2. Nhấp vào chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa
 3. Chuyển nút "Tắt/Bật" thành "Tắt"

Nếu bạn đang chạy một chiến dịch có nhiều nhóm quảng cáo, thì việc tạm dừng một trong những nhóm quảng cáo đó sẽ làm ngừng chạy tất cả các quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các nhóm quảng cáo khác trong chiến dịch đó. Nếu bạn ngừng chạy một chiến dịch, thì bạn sẽ tạm dừng tất cả các nhóm quảng cáo trong đó.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ